Sökning: "Matilda Almgren"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Matilda Almgren.

 1. 1. Kvinnors adaptationer i vardagslivet till följd av bröstcancer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Matilda Almgren; Bahira Pejmanovic; [2019-04-29]
  Nyckelord :Breast neoplasms; adaptation; occupational therapy; everyday life;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste dödsorsaken för kvinnor i medelåldern i Sverige. Den förändrade vardagen och de nya fysiska och psykiska påfrestningar som tillkommer leder ofta till att vissa aktiviteter i vardagen inte längre går att utföra, ett så kallat aktivitetsgap. LÄS MER

 2. 2. Kompetensutveckling gällande praktisk manövrering - En parallellstudie av svenska sjökaptener i förhållande till svenska flygkaptener

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för sjöfart och marin teknik

  Författare :Cristoffer Ottosson; Matilda Almgren; [2015]
  Nyckelord :STCW; sjökapten; flygkapten; ATPL; kompetensutveckling; manövrering; utbildning;

  Sammanfattning : The International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, STCW, is the international convention which prescribes education and training for seafarers, including competence requirements for achieving eligibility as a master mariner. Despite extensive regulations, on how education should be carried out and fulfill the adequate skills, there are only a few, if any, substantial methods that verifies achieved competence among newly promoted master mariners. LÄS MER