Sökning: "Matilda Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 108 uppsatser innehållade orden Matilda Andersson.

 1. 1. FÖRVALTNINGSRÄTTENS SYN PÅ RISKBETEENDE. En analys av LVU 3 § utifrån ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Geena Staf; Matilda Andersson; [2019-07-08]
  Nyckelord :LVU; tvångsvård; genus; socialkonstruktivism; riskbeteende;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie var att undersöka en Förvaltningsrätts syn på vilka beteenden som utgörrisk för pojkar och flickor, avseende domar utifrån lagen (1990:52) med särskildabestämmelser om vård av unga (LVU) 3 §. Vi ville även redogöra för hur eventuella likheteroch skillnader mellan pojkar och flickors riskbeteenden förstås samt undersöka hurungdomarna framställs i de LVU-domar vi studerat. LÄS MER

 2. 2. Projektledares syn på samverkan : En studie om samverkan med offentliga aktörer i evenemnagsprojekt

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Matilda Andersson; [2019]
  Nyckelord :Samverkan; projektledare; evenemang; offentliga aktörer;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Fritidslärare som varierar : En kvalitativ undersökning om fritidslärarnas uppfattning om hur fysisk aktivitet erbjuds i fritidshemmet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Elin Martinsson; Matilda Andersson; [2019]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; Fritidshem; Fritidslärare; Styrd aktivitet; Fri lek; Fysisk miljö;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka fritidslärarnas uppfattning om hur fysisk aktivitet erbjuds i styrda aktiviteter och i fri lek i fritidshemmet. För att undersöka detta genomfördes kvalitativa intervjuer med sex fritidslärare på sex olika skolor i Skåne. LÄS MER

 4. 4. Hur sjuksköterskor kan påverka patienters sömn

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jessica Hämäläinen; Matilda Andersson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Matematikundervisning i förskoleklass och årskurs 1 : Lärare berättar om subtraktionsundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Ida Unosson; Matilda Andersson; [2019]
  Nyckelord :Subtraction; teaching methods; subtraction strategies; mathematics; preschool class; Subtraktion; undervisningsmetoder; subtraktionsstrategier; matematik; förskoleklass;

  Sammanfattning : The purpose of this qualitative study was to investigate how the progression appears in the teaching of subtraction between preschool class and grade 1. What was examined was whether the teaching in subtraction is interrelated be- tween these grades or whether it differs completely. LÄS MER