Sökning: "Matilda Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 141 uppsatser innehållade orden Matilda Andersson.

 1. 1. Doing sustainability work in SMEs- Setting new standards, maintaining others’ - or navigating a middle way?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Henrik Andersson; Matilda Möller; [2021-06-24]
  Nyckelord :Sustainability; Sustainability work; Sustainability work in SMEs; Institutional work; Institutional caretaker; Institutional entrepreneur; Institutional troublemaker; Paradox of embedded agency; Isomorphism;

  Sammanfattning : Sustainability work is nowadays high on the agenda for businesses to deal with, and practicesfor how to enact sustainability have been established and institutionalized over time. However,larger companies have set the agenda for this debate, putting small and medium-sizedcompanies (SMEs) in the shadows. LÄS MER

 2. 2. IT IS MORE THAN WHAT MEETS THE EYE : Exploring Immersion & Co-Experience in Holographic Art

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Johannes Andersson; Matilda Pettersson; [2021]
  Nyckelord :hologram; art exhibition; co-experience; experience-centred design; immersion; affective affordance; Flow; HCI; digital arts.;

  Sammanfattning : With the growing interest in digital ways to experience art exhibitions, HCI and especially experience-centred design research have in recent years begun to show promising results when implementing holograms into the social dynamics found in art exhibitions. However, as to why holograms can enhance engagement and immersion, more research can be done. LÄS MER

 3. 3. Maktlöshetens rum och det stora hoppet : En kvalitativ studie om diakonernas upplevelser av ett ökat socialt arbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Mikaela Tyell; Matilda Andersson; [2021]
  Nyckelord :deacon; deaconry; social work; poverty; church; welfare; civil society; diakon; diakoni; socialt arbete; fattigdom; kyrka; välfärd; civilsamhället;

  Sammanfattning : Sweden's welfare system has for many years been seen as the absolute safety net in the country, where every person who gets into social difficulties can fall back on the welfare system. Over the past many years, Sweden's welfare system has changed, and more and more people are applying to civil society and its organizations for financial help. LÄS MER

 4. 4. Gemensam utemiljö för äldreboende och förskola : en fallstudie av två samverkanshus i två kommuner

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anna Norrgren; Matilda Andersson; [2021]
  Nyckelord :samverkanshus; generationsboende; allaktivitetshus; intergenerational space share; intergenerational shared sites; samverkanshus; generationsboende; allaktivitetshus; intergenerational space share; intergenerational shared sites;

  Sammanfattning : Föreliggande studie undersöker, i relation till planering, gestaltning och förvaltning, utemiljön vid två svenska samverkanshus där förskola har samordnats med äldreboende. Fenomenet är förhållandevis nytt i Sverige varför det råder brist på tillgänglig forskning och information om hur kommuner kan arbeta för att göra verksamheternas utemiljöer framgångsrika. LÄS MER

 5. 5. Utmaningar som kan uppstå i ett flerspråkigt matematikklassrum : en studie om vilka utmaningar pedagoger kan möta i ett flerspråkigt matematikklassrum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Camilla Andersson; Matilda Nyberg Dalquist; [2021]
  Nyckelord :Flerspråkighet; matematik; kodväxling; scaffolding; diskurser; språknormer;

  Sammanfattning : I Sverige idag talas det mer än 150 olika språk. Flerspråkigheten medför nya utmaningar och nyvunna insikter. Vi har därför valt att fördjupa oss i den språkliga kommunikationen i det matematiska klassrummet. Syftet med studien är att identifiera utmaningar som kan uppstå vid mötet av andraspråkselever i matematikundervisningen. LÄS MER