Sökning: "Matilda Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 130 uppsatser innehållade orden Matilda Andersson.

 1. 1. Utmaningar som kan uppstå i ett flerspråkigt matematikklassrum : en studie om vilka utmaningar pedagoger kan möta i ett flerspråkigt matematikklassrum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Camilla Andersson; Matilda Nyberg Dalquist; [2021]
  Nyckelord :Flerspråkighet; matematik; kodväxling; scaffolding; diskurser; språknormer;

  Sammanfattning : I Sverige idag talas det mer än 150 olika språk. Flerspråkigheten medför nya utmaningar och nyvunna insikter. Vi har därför valt att fördjupa oss i den språkliga kommunikationen i det matematiska klassrummet. Syftet med studien är att identifiera utmaningar som kan uppstå vid mötet av andraspråkselever i matematikundervisningen. LÄS MER

 2. 2. När är det dags att dö? : Läkares och sjuksköterskors resonemang kring att avstå och avbryta livsuppehållande behandling på en intensivvårdsavdelning

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Matilda Andersson; Nicole Häggqvist; [2021]
  Nyckelord :Withdrawal life-sustaining treatment; intensive care; decision-making; intensive care nurses; intensive care physicians; ethics; vignette study; avbryta livsuppehållande behandling; intensivvård; beslutsfattande; intensivvårdssjuksköterskor; intensivvårdsläkare; etik; vinjettstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Beslut om att avstå och avbryta livsuppehållande behandling har de senaste åren ökat i antal inom intensivvården i Europa. Intensivvårdspatienter har ofta nedsatt autonomi, och läkare och sjuksköterskor måste därför försöka avgöra vad som är rätt för patienten. LÄS MER

 3. 3. ”Nu ska jag sätta mig och göra ett demokratiarbete” : En kvalitativ studie om demokrati- och värdegrundsarbete i svenskämnets litteraturundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Matilda Andersson; Frida Östberg; [2021]
  Nyckelord :demokrati; didaktiska frågor; högstadiet; identitet; litteratur; lärare; läsning; skola; skönlitteratur; svenska; undervisning; värdegrund;

  Sammanfattning : Vår kvalitativa studie har ämnat utveckla förståelse för hur några svensklärare på högstadiet förhåller sig till demokrati- och värdegrundsarbete i litteraturundervisningen. Demokrati- och värdegrundsarbetet ska, lika väl som elevernas kunskapsutveckling, genomsyra hela skolans verksamhet och är därför alla lärares uppdrag. LÄS MER

 4. 4. Tillgångsrecognition : vid återköpsavtal med garanterade restvärden

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Emelie Rutgersson; Matilda Andersson; [2020]
  Nyckelord :sset recognition; repurchase agreement; residual value guarantee; symmetry; control; Tillgångsrecogition; återköpsavtal; garanterade restvärden; koherens; kontroll;

  Sammanfattning : Vi undersöker tillgångsrecognition vid återköpsavtal med garanterade restvärden, och hur köpare kan redovisa transaktionen för en materiell anläggningstillgång när avtalet innehåller en återköpsoption. Studien behandlar frågan om kontroll över tillgångar, konsekvenser av koherens respektive inkoherens för finansiella rapporters användbarhet, samt huruvida redovisningen reflekterar återköpsavtals ekonomiska substans. LÄS MER

 5. 5. Att öppna dörrar till det dubbla uppdraget

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Matilda Andersson; Frida Östberg; [2020]
  Nyckelord :identitet; inkludering; lärare; mångfald; normbrytande; skolans uppdrag;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att redogöra för skönlitteraturens funktion när eleverna utvecklar identitet, demokratiska värderingar och empati. På så vis vill vi bidra till ökad förståelse för varför det är viktigt att erbjuda normbrytande skönlitteratur samt hur detta står i relation till skolans uppdrag. LÄS MER