Sökning: "Matilda Andreasson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Matilda Andreasson.

 1. 1. Högstadieelevers kunskap och motivation för klimatanpassad skolmat

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Rebecca Andréasson Billström; Niklas Jadell; Matilda Niclasson; [2019-08-14]
  Nyckelord :Anpassning; Klimatarbete; Livsmedel; Växthusgasutsläpp;

  Sammanfattning : Program: Kostekonomi, med inriktning mot ledarskapNivå: GrundnivåHandledare: Agneta SjöbergExaminator: Cecilia Magnusson SporreAntal sidor: 38 (inklusive bilagor)Termin/år: Vt2019.... LÄS MER

 2. 2. Inbound marketing from a B2B-perspective

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Matilda Lindblom; Amelia Andréasson; [2019]
  Nyckelord :Inbound marketing; content marketing; search engine optimization; social media marketing; B2B-selling process; B2B-buying process;

  Sammanfattning : There has been a lot of research and studies done about the positive effects of inbound marketing and previous research clearly states that engaging customers is crucial when developing a successful inbound marketing strategy. However, a gap in connecting inbound marketing to a B2B-perspective is evident. LÄS MER

 3. 3. Earnings Management : En kvantitativ studie om faktorer som påverkar förekomsten av resultatmanipulering i svenska börsnoterade bolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Matilda Andreasson; Moa Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :Big Bath Accounting; Earnings Management; Management Turnover; CEO Turnover; Performance Measurement; Goodwill Impairment; Financial Crisis; Big Bath Accounting; resultatmanipulering; ledningsbyte; VD-byte; prestationsmått; goodwillnedskrivning; finanskrisen;

  Sammanfattning : Earnings Management är ett begrepp som syftar till diskretionär redovisning som innebär manipulering av ett företags resultat. Resultatmanipulering kan ske både uppåt och nedåt. LÄS MER

 4. 4. Hissautomaters påverkan på lagerhantering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Matilda Andreasson; Tina Andersson; [2013]
  Nyckelord :Warehouse management; Storage systems; Automated storage systems; Vertical lift module; Lagerhantering; Förvaringsutrustning; Automatlager; Hissautomat;

  Sammanfattning : Purpose: This study deals with warehouse management with an emphasis on vertical lift modules (VLM). The aim is to examine the effect of the implementation of VLM on a business's warehouse management. LÄS MER

 5. 5. Informatörer och professionalisering

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Konst, kultur, kommunikation, K3

  Författare :Matilda Andréasson; [2008]
  Nyckelord :informatörer; profession;

  Sammanfattning : .... LÄS MER