Sökning: "Matilda Berg"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Matilda Berg.

 1. 1. Smärta som inte upphör : Personers upplevelser av att leva med långvarig smärta

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Johanna Berg; Matilda Hallbeck; [2021]
  Nyckelord :Adaption; Litteraturöversikt; Långvarig smärta; Omvårdnad; Smärthantering; Upplevelser;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Elfordonsbrand i parkeringsgarage under mark : En studie om räddningstjänstens kunskap och riktlinjer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Matilda Berg; Mathias Fyhr; [2021]
  Nyckelord :Electric Vehicle; Fire Department; National Guidelines; Lithium-ion battery; Elfordon; Räddningstjänst; Nationella Riktlinjer; Litium-jonbatteri;

  Sammanfattning : Ökad miljömedvetenhet ökar anpassningen till ett klimatsmart samhälle där helt eller delvis elektriska bilar blivit populära. Med ökat antal elektriska bilar på vägarna tillkommer risker, som tidigare inte funnits, i form av litium-jonbatterier. LÄS MER

 3. 3. Tunnel Seismic Prediction in Stockholm Bypass

  Master-uppsats, KTH/Jord- och bergmekanik

  Författare :Matilda Wessén; Janita Österberg; [2021]
  Nyckelord :Tunnel Seismic Prediction; TSP; Seismic waves; Stockholm Bypass; Geological mapping; Measurement While Drilling; Tunnel Seismic Prediction; TSP; Seismiska vågor; Förbifart Stockholm; Bergkartering; Measurement While Drilling;

  Sammanfattning : Tunnel Seismic Prediction (TSP) is a geophysical investigation method used to predict the rock conditions ahead of the tunnel face. The method has been used in different types of rock and rock conditions. LÄS MER

 4. 4. Livsstilsförändringar efter en hjärtinfarkt : Patientens perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Linnéa Berg; Matilda Fahlén; [2021]
  Nyckelord :Hjärtinfarkt; Hälsofrämjande omvårdnad; KASAM; Livsstilsförändringar; Patientens perspektiv; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Efter en hjärtinfarkt rekommenderas patienter att genomgå livsstilsförändringar för att minska risken för en andra hjärtinfarkt. Livsstilsförändringar definieras som att utföra en förändring i sin nuvarande livsstil. LÄS MER

 5. 5. Modellering av grävpålar i Plaxis 2D : En parameterstudie applicerad på nya Vårbybron, Stockholm

  Master-uppsats, KTH/Jord- och bergmekanik

  Författare :Josefin Johansson; Matilda Wennberg; [2021]
  Nyckelord :Bored piles; Mohr-Coulomb; Hardening Soil; Hardening Soil small-strain stiffness; pile foundation; parameter analysis.; Grävpålar; Mohr-Coulomb; Hardening Soil; Hardening Soil small-strain stiffness; pålgrundläggning; parameterstudie.;

  Sammanfattning : I samband med Förbifart Stockholm och Tvärförbindelse Södertörn förväntas en flaskhals skapas vid Vårbybron i södra Stockholm. För att förhindra överbelastning planeras en nybyggnation där pålgrundläggning med grävpålar föreslås. Markförhållanden är ovanliga i Stockholm, med över 100 meter ned till berg. LÄS MER