Sökning: "Matilda Bergman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Matilda Bergman.

 1. 1. "Vissa är idioter, man kan inte stoppa dem" - En kvalitativ studie om unga mäns syn på näthat

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Matilda Bergman; Louise Idebäck; Fabian Wennerbeck; [2019-02-07]
  Nyckelord :Näthat; nätmobbning; sociala medier; fokusgrupp; intervju; generation z; män; genus; maskulinitet; disinhibition;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka hur unga män förhåller sig till näthat som fenomen i sociala medier.Teori: The Online Disinhibition Effect, Genusteori, Maskulinitetsteori.Metod: Kvalitativa intervjuer i kombination med en kvalitativ fokusgrupp. LÄS MER

 2. 2. Hushålla med begränsade resurser : Serviceföretagens ekonomiska ansvar för framtiden - Strategisk styrning mot hållbarhet ur ett skandinaviskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Lina Håkansson; Matilda Bergman; Moa Dahlbacka; [2017]
  Nyckelord :Hållbarhet; CSR; Ekonomistyrning; Scandic; Socialt ansvar; TBL; Four levers; Måluppfyllelse;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva hur en serviceorganisation kan styra mot hållbarhet och uppnå ekonomiska fördelar. Denna studie bidrar till tidigare studier genom att undersöka det skandinaviska perspektivet och skapa förståelse för hur företag arbetar med styrning mot hållbara mål. LÄS MER