Sökning: "Matilda Bergqvist"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Matilda Bergqvist.

 1. 1. UNDERBARA OBEGRÄNSADE OCEAN En ekokritisk studie av havet i Olaus Magnus Historia om de nordiska folken

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Matilda Bergqvist; [2023-11-22]
  Nyckelord :ekokritik; blå humaniora; ocean; bildanalys; intermedialitet; tidigmordern; olaus magnus; preternatur; Hav; miljöhistoria;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine how the sea is portrayed in the book Historia om de nordiska folken (1555), to further understanding about early modern ideas of the ocean as a natural environment. The book was written by Sweden’s last Catholic archbishop Olaus Magnus, and it is a comprehensive work about the peoples and the geography in Northern Europe. LÄS MER

 2. 2. Vikten av barnens sömn, vila och avslappning i förskolan. : En kvalitativ forskning utifrån pedagogers erfarenheter kring sömn, vila och avslappning i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Matilda Bergqvist; [2023]
  Nyckelord :Förskola; sömn; hälsa; barn; avslappning;

  Sammanfattning : This research paper is about educator's thought on the importance of sleep, rest and relaxation for children in preschool, both young and older children. In order to gain an understanding of how educators think about the importance of children's sleep, rest and relaxation during a day at preschool, I have used qualitative interviews with six educators at two different preschools in Lidköping Municipality. LÄS MER

 3. 3. Ett digitalt nyhetsflöde att lita på : en enkätundersökning av svenska ungdomars nyhetsvanor och förtroende

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Nikita Englund; Matilda Bergqvist; [2019]
  Nyckelord :nyhetsvanor; sociala medier; förtroende; alternativa medier; nyhteskonsumtion; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore how young Swedes’ news habits and trust in the news media differ from the rest of the Swedish population. For this purpose we surveyed 134 high school students and compared the results with data from the 2019 edition of the Digital News Report, published by the Reuters Institute for the Study of Journalism. LÄS MER

 4. 4. Icke-verbalt ledarskap i klassrummet : En studie i hur läraresicke-verbala ledarskap påverkar eleverna och klassrumsmiljön

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Matilda Bergqvist; [2014]
  Nyckelord :Ledarskap; icke - verbal kommunikation; kommunikation; kroppsspråk; Neuro - lingvistisk programmering;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa på vilket sätt lärares icke - verbala ledarskap kan påverka kommunikationen med eleverna och den miljö de befinner sig i. I studien har observationer och intervjuer genomförts med två erfarna pedagoger. LÄS MER