Sökning: "Matilda Boking"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Matilda Boking.

  1. 1. Hälsokampanjer och medielogik : en granskning av Frisk och Fris hälsokommunikation i ett nytt medielandskap

    L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

    Författare :Mimmi Bredberg; Micaela Malmström; Matilda Boking; [2015]
    Nyckelord :Hälsokommunikation; Medielogik; Stealth marketing; Media advocacy; Uppmärksamhetssamhället; Social Sciences;

    Sammanfattning : Vi lever i dag i en kultur där allt fler aktörer, som inte bara är kommersiella utan även statliga myndigheter och organisationer, konkurrerar om publikens uppmärksamhet. Ett resultat av den växande obalansen mellan utbudet av information och tillgången på uppmärksamhet. LÄS MER