Sökning: "Matilda Carlson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Matilda Carlson.

  1. 1. Att Instagramma eller att umgås? : En studie om smartphoneanvändande i sociala situationer

    Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

    Författare :Matilda Carlson; Sharon Ghebremikael; [2016]
    Nyckelord :social norms; smartphones; sociala normer; smartphones;

    Sammanfattning : Teknikens snabba utveckling har förändrat hur människor använder teknik och hur vanor bildas kring den. Tidigare forskning visar att majoriteten av smartphoneanvändare ofta använder sin enhet under sociala aktiviteter, även om det inte anses vara socialt accepterat. LÄS MER