Sökning: "Matilda Ehnberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Matilda Ehnberg.

  1. 1. Mångfaldsperspektiv på utställningen Norvegiska rorna- norske sigøynere

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

    Författare :Matilda Ehnberg; [2015]
    Nyckelord :Museologi; mångfalld; romer; museer;

    Sammanfattning : .... LÄS MER