Sökning: "Matilda Ek"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Matilda Ek.

 1. 1. Därför blev det ett nej En integrativ litteraturstudie om faktorer som påverkar föräldrars inställning till HPV-vaccin

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Nillada Andersson; Matilda Ek; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Bristfällig kreditprövning : En studie av sanktionssystemet vid bristfälliga kreditprövningar

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Matilda Brynteson Ek; [2020]
  Nyckelord :Kreditprövning; Konsumentkreditlagen; Konsumenträtt.;

  Sammanfattning : Överskuldsättning är ett samhällsproblem som kostar samhället stora summor pengar. Skuldsättning på individnivå leder till att den fysiska och psykiska hälsan försämras. LÄS MER

 3. 3. The relative importance of beavers (Castor fiber) and browsers on the recruitment of broad-leaved trees in riparian areas

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Matilda Karlsson; [2019]
  Nyckelord :beaver; Castor fiber; ungulates; herbivory; broad-leaved; riparian; conservation management;

  Sammanfattning : Managed forest landscapes in Sweden are dominated by boreal coniferous forest and are deficient in broad-leaved trees. Both beavers (Castor fiber) and ungulate browsers prefer broad-leaved trees to conifers, and the interaction between multiple herbivores may have a considerable impact on the recruitment of deciduous trees in riparian areas. LÄS MER

 4. 4. Artikel 6 Europakonventionen – rättigheter för alla? : En studie av rätten mot självangivelse och rätten till en oavhängig och opartisk domstol inom Europeiska unionens konkurrensrätt

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Louise Johansson; Matilda Brynteson Ek; [2019]
  Nyckelord :Europakonventionen; EU; självangivelse; oavhängig och opartisk domstol; artikel 6; konkurrensrätt;

  Sammanfattning : Competition law constitute a significant part in the maintenance of an internal market. Due to its relevance and its deleterious effects that may emerge in the lack of competition between companies, the European union has institute laws to prevent lack of competition and to encourage a free competition. LÄS MER

 5. 5. Hur och varför bör lärare arbeta med elevers läsattityd? : En kvalitativ studie om lärares uppfattning om elevers läsattityder.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Matilda Ek; [2019]
  Nyckelord :Läsattityd; läsutveckling; läsundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka lärares uppfattning om elevers läsattityd samt om och på vilket sätt undervisningen anpassas efter attityderna i årskurs 1–3. Studien ämnar bidra med kunskap om hur lärares undervisning kan anpassas till elevers läsattityd för att stödja elevers läsutveckling. LÄS MER