Sökning: "Matilda Ekström"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Matilda Ekström.

 1. 1. Utformning av en alternativ metod vid kommunal planering för ökad trygghet i städer : En studie om den upplevda otryggheten i centrala Gävle

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Matilda Emilsson; Malin Ekström; [2014]
  Nyckelord :Safety; crime; GIS; measures of increased safety; Trygghet; brottslighet; GIS; trygghetsskapande åtgärder;

  Sammanfattning : Trenden är att allt fler människor upplever en oro av att utsättas för brott när de vistas i stadens offentliga rum, trots att brottsligheten generellt minskar i Europeiska städer. Att känslan av otrygghet ökar är ett av de största sociala problemen i dagens städer. LÄS MER

 2. 2. Hälsokommunikation i kostrelateradeartiklars kommentarsflöden på Aftonbladet.se : - en analys av argumentation och retorik

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Sara Ekström; Matilda Eriksson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kost och hälsa har aldrig varit så utbrett och omdebatterat i media som det är idag och ämnet, som tidigare varit avgränsat till främst professioner som dietister och läkare, har funnit nyvunnen mark hos diverse privatpersoner som alla delar intresset för mat och hälsosamma levnadssätt. I de forum som finns att tillgå på Internet idag, ses ett myller av åsikter kring matens betydelse och trots att Internet som ett diskussionsforum funnits i ett antal år finns det än idag inte särskilt mycket forskning på området. LÄS MER

 3. 3. Barn i allmänhetens tjänst : en studie av hur barn medverkar och porträtteras i nyhetsprogrammet Rapport i SVT

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Matilda Ekström; [2013]
  Nyckelord :Public service; Rapport; SVT; journalistik; barn; ungdomar; nyheter;

  Sammanfattning : Studien undersöker i vilken omfattning barn medverkar och kommer till tals i nyhetsprogrammet Rapport i SVT.  Både kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys har använts och materialet som studerats är Rapports huvudsändning klockan 19:30 under tre veckor i februari 1993 respektive 2013. LÄS MER

 4. 4. Att lägga till ett märke : en studie kring varumärkets betydelse för samarbetande tjänsteföretag inom hotellsektorn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS; Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS; Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS

  Författare :Johanna Köhnke; Johanna Ekström Furenbäck; Matilda Svensson Johansson; [2008]
  Nyckelord :varumärken; service management; hotellbranschen; intern marknadsföring; marknadskommunikation och samarbeten;

  Sammanfattning : The purpose with the thesis is to analyze and investigate the purpose of the co-operations between different brands within the hotel sector. We differentiate these purposes of the collaborations in regard to connections to quality- and environmental oriented symbols. .. LÄS MER

 5. 5. Bilder av barnavårdsutredningen : en studie av två olika modeller för barnavårdsutredningar

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Matilda Ekström Sundberg; [2006]
  Nyckelord :Social barnavård; Barnavårdsutredning; Lägenhetsutredning;

  Sammanfattning : Socialtjänstens barnavårdsutredningar har under de senaste åren varit föremål för en omfattande granskning från flera olika håll. Socialsekreterarnas utredningskompetens har ifrågasatts. LÄS MER