Sökning: "Matilda Eldh"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Matilda Eldh.

 1. 1. Historieämnets utveckling och förändring i grundskolan med inriktning mellanstadiet : historieämnet mot politik och samhälle

  Master-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Matilda Eldh; Malin Lindqvist; [2020]
  Nyckelord :Läroplan; historieämnet; samhälle; politik; läroplansanalys;

  Sammanfattning : Kunskapsöversikten tar sin början i att problematisera hur skolan styrs av politik och samhälle och hur det bidrar till att skolan blir så kallat technestyrt, styrd av efterfrågan på arbetsmarknaden. Allt detta ställs sedan mot det bildningsuppdrag som skolan har. LÄS MER

 2. 2. "Vi är typ samma skrot och korn allihopa" : Värderingar som identitetsreglering i företag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Matilda Eldh; Lizette Wiedel; [2020]
  Nyckelord :Värderingar; Identitet; Identitetsreglering;

  Sammanfattning : Studien tog avstamp i den omdiskuterade forskningen av värderingar som styrande funktion samt det otillräckligt utforskade forskningsområdet identitet i relation till organisatorisk kontroll. Således berikade studien utveckling av benämnda områden och samtidigt bidrog till nya synsätt genom att addera medarbetarperspektiv till den tidigare forskningens centralisering av ledningsperspektiv. LÄS MER

 3. 3. Grattis du är anställd - men vad händer sen? En komparativ studie mellan två organisationstypers introduktionsprocess

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Annika Hansson; Caroline Sjögren; Matilda Paulstrup; [2012]
  Nyckelord :semiprofessionell organisation; professionell organisation; introduktion; introduktionsprocess; organisationskultur; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Grattis du är anställd - men vad händer sen? En komparativ studie mellan två olika organisationstyper Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management Kurs: SMKK01 Service Management: Examensarbete kandidatexamen, 15 hp, VT2012 Författare: Annika Hansson, Matilda Paulstrup, Caroline Sjögren Handledare: Michael Johansson & Christer Eldh Nyckelord: Introduktion, Introduktionsprocess, semiprofessionell organisation, professionell organisation, organisationskultur Problem: Konceptet Human Resource Management har de senaste decennierna tagit fart. I tidigare forskning talas det mycket om konceptet och en nyare inriktning inom ämnet, Talent Management (TM). LÄS MER