Sökning: "Matilda Espelin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Matilda Espelin.

  1. 1. El amor y la diferencia de edad en la novela juvenil Un poco de abril, algo de mayo, todo septiembre de Jordi Sierra i Fabra

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

    Författare :Matilda Espelin; [2020-09-02]
    Nyckelord :spanska; amor; diferencia de edad; literatura; novela; Jordi Sierra i Fabra; Love; age differences; literature; novels;

    Sammanfattning : Love is omnipresent in life. Love, with age difference, is found in Jordi Sierra i Fabra’s novel Un poco de abril, algo de mayo, todo septiembre. The purpose includes investigating the theme love in youth literature in a heterosexual, young adult relationship with an age difference by studying the descriptions of love in the mentioned novel. LÄS MER