Sökning: "Matilda Florén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Matilda Florén.

  1. 1. Analys av marknaden för bostadsannonsering via sociala medier

    Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

    Författare :Kalle Andersson; Matilda Berg; Anton Bolmstedt Svanqvist; Matilda Florén; Daniel Frändberg; Adam Lindén; [2016]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER