Sökning: "Matilda Forsberg"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Matilda Forsberg.

 1. 1. Friskt vågat, hälften vunnet : En kvalitativ studie om hur lärare i idrott och hälsa tolkar och undervisar om psykisk hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Matilda Österdahl; Gustav Forsberg; [2019]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; hälsoundervisning; psykisk ohälsa; utbildning; visioner;

  Sammanfattning : Idrott och hälsa syftar till att ge elever kunskaper i att kunna ansvara för sin egen hälsa. För att eleverna ska kunna ansvara för sin egen hälsa efter skolans år måste de bli förberedda för det samhälle som väntar. LÄS MER

 2. 2. Automated Plant Holder for Compact Area

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Matilda Thorburn; Isak Forsberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : To facilitate home gardening this project enables automatedhydroponic gardening on a small scale. Hydroponic meansthat the growth medium is water instead of soil, whichsimplifies the measuring and control of the plant holder.Hydroponics is water efficient and therefore more environmentallyfriendly. LÄS MER

 3. 3. Människans arbetsroll inom framtida produktion

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :CAROLINE FORSBERG; MATILDA SVENSSON; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det är ingen nyhet att samhället börjar anamma den nya tekniska revolution som pågår just nu. Mycket händer inom produktionsutveckling i och med det tyska myntade begreppet industri 4.0 som innebär inrättande av cyber-fysiska system i produktion. LÄS MER

 4. 4. Automated Plant Holder for Compact Area

  Kandidat-uppsats, KTH/Mekatronik; KTH/Mekatronik

  Författare :MATILDA THORBURN; ISAK FORSBERG; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : To facilitate home gardening this project enables automated hydroponic gardening on a small scale. Hydroponic means that the growth medium is water instead of soil, which simplifies the measuring and control of the plant holder. Hydroponics is water efficient and therefore more environmentally friendly. LÄS MER

 5. 5. Strävan efter kundlojalitet : Utformning av lojalitetsprogram och avgiftsbaserade medlemskap i textilbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Matilda Forsberg; Olivia Larsson; [2018]
  Nyckelord :Loyalty programs; customer loyalty; monetary and nonmonetary rewards; loyalty program fees; Lojalitetsprogram; kundlojalitet; monetära och icke-monetära förmåner; medlemsavgifter;

  Sammanfattning : Utmaningarna med att befinna sig i en ständigt föränderlig bransch som mode- och textilindustrin har visat sig vara stora. Konkurrensen företag emellan ökar och kunder har därmed blivit allt mindre lojala till enskilda varumärken. LÄS MER