Sökning: "Matilda Forss"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Matilda Forss.

  1. 1. Klimatundervisning i skolans tidiga år för miljövänliga attityder och beteenden

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

    Författare :Matilda Forss; Li Friberg; [2022]
    Nyckelord :Klimatförändringar; Klimatundervisning; Klimatångest; Miljövänliga attityder; Skolans tidiga år;

    Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt syftar till att undersöka hur klimatundervisning i skolans tidiga år kan utformas för att bidra till miljövänliga attityder och beteenden i klimatundervisning. Arbetet behandlar även hur lärare kan minska klimatångest hos elever i klimatundervisning. LÄS MER