Sökning: "Matilda Frid"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Matilda Frid.

 1. 1. Utvärdering av tätningskoncept för aktuator i motorrumsmiljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Matilda Frid; Malin Aronsson; [2016]
  Nyckelord :Sealing; gasket; encapsulation; laser welding; o-ring; static seal; dynamic seal; sealing design; Tätning; inkapsling; IP-klass; sammanfogning; lasersvetsning; o-ring; tätningskoncept;

  Sammanfattning : Examensarbetet har utförts på uppdrag av Kongsberg Automotive AB, en underleverantör inom fordonsindustrin som bland annat tillverkar växelspaksystem till både manuella och automatväxlade fordon. Fordonsbranschen kantas av ständig utveckling med innovativa lösningar, vilket under de senaste åren har resulterat i att elektroniken har fått en större roll i produkterna. LÄS MER

 2. 2. Corpus Leakage

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Ädellab/Metallformgivning

  Författare :Matilda Frid; [2014]
  Nyckelord :corpus craft; konsthantverk;

  Sammanfattning : We understand the world around us through categorization and classification. But things are morecomplex than that, life is mixed up, flowing and unable to stick to labels. The main purpose ofcorpus is to contain, organize and control food and beverages. LÄS MER

 3. 3. Lean into your processes : The importance of getting to know your processes and the people involved

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Matilda Frid; Emelie Utterström; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : According to the lean philosophy there is always room for improvement in all processes, a process can always become better. Lean is about looking at a process from a holistic point of view, identifying areas where there is waste and find small improvements every day. LÄS MER

 4. 4. Informella sektorns roll för hållbar utveckling av elavfallshantering i utvecklingsländer

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Matilda Frid; Anna Klöfver; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ohållbar elavfallshantering är ett växande globalt problem. Stora delar av världens elavfall skeppas idag till utvecklingsländer där det dumpas på soptippar. Fattiga människor inom den informella sektorn lockas till dessa soptippar i hopp om att kunna återvinna vissa material som de sedan kan sälja för sin försörjning och överlevnad. LÄS MER