Sökning: "Matilda Gustavsson"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Matilda Gustavsson.

 1. 1. Drev, syndabockar och megäror Skildringen av metoo-rörelsen i Katarina Frostensons och Fredrik Virtanens självbiografier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Kristina Brändemo; [2020-05-08]
  Nyckelord :Katarina Frostenson; Fredrik Virtanen; metoo; sexual violence; autobiography; Alexandra Pascalidou; Matilda Gustavsson; Jean-Claude Arnault;

  Sammanfattning : This thesis is an analysis of the description of the metoo movement in the autobiographies of poet Katarina Frostenson and journalist Fredrik Virtanen. Frostenson’s husband, Jean-Claude Arnault, and Virtanen were both publicly accused of sexual harassment and rape during metoo. LÄS MER

 2. 2. Könsstyrda maktstruktrukturer berättade genom litteraturen : En litterär genusanalys i spåren av #Metoo genom två texter av Margareta Strömstedt och en undersökning av Matilda Gustavsson

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Marlena Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Margareta Strömstedt; Matilda Gustavsson; Maktstrukturer; #Metoo; Genus; Feminism;

  Sammanfattning : Abstract The purpose of this study is to analyze and find explanations in literature for the gender-controlled dynamics contained in the selected quotations, using the theoretical starting points of the essay and under the theme power structures between men and women. The analysis draws of theories of gender, feminism, power and underlying linguistic factors that make, and in what way, the message reach the reader. LÄS MER

 3. 3. Vårdade vårdtexter : En analys av 1177 Vårdguidens webbtexter med avseende på klarspråk

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Matilda Gustavsson; [2020]
  Nyckelord :1177 Vårdguiden; klarspråk; vårdtext; riktlinjer;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker klarspråket i de tre mest besökta texterna från 1177 Vårdguidens hemsida, 1177.se. De tre texterna är vårdtexter riktade till en bred målgrupp, och deras syfte är att underrätta läsaren om olika sjukdomar och besvär samt se till att denne kan ta ett välinformerat beslut vid hanteringen av dessa. LÄS MER

 4. 4. AKK, för vems skull? : En kvalitativ studie som undersöker barn och förskollärares uppfattningar kring AKK i förskolan. 

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Therese Eklund; Matilda Gustavsson; [2020]
  Nyckelord :Funktionsvariation; neurotypiska barn; tecken som alternativ och kompletterande kommunikation; grafisk alternativ och kompletterande kommunikation; alternativ och kompletterande kommunikation; barns perspektiv; barnperspektiv; vuxencentrerad kommunikation; barncentrerad kommunikation.;

  Sammanfattning : Syftet är att bidra med kunskap om kommunikation utifrån det kommunikativa hjälpmedlet AKK i förskolan. Detta genom att inta ett barns perspektiv och ett barnperspektiv för att få både barnens och förskollärarnas uppfattningar utifrån forskningsfrågorna. LÄS MER

 5. 5. Diabetes typ 1 och fysisk aktivitet : En enkätbaserad studie om information och stöd kring fysisk aktivitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Matilda Nordberg; Louise Gustavsson; [2019]
  Nyckelord :information; diabetes type 1; support; physical activity; information; diabetes typ 1; stöd; fysisk aktivitet;

  Sammanfattning : Bakgrund Trots kända hälsovinster med fysisk aktivitet (FA) visar studier att >60% av patienterna med diabetes typ 1 inte når upp till rekommenderad mängd. Syfte Undersöka vilken information och vilket stöd kring FA personer med diabetes typ 1 får från vården och vilken vårdprofession som ger detta. LÄS MER