Sökning: "Matilda Häggström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Matilda Häggström.

 1. 1. Designprocessen i en agil IT-miljö

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Alexander Volkers; Matilda Häggström; [2020]
  Nyckelord :Agilt; IT; design; designprocess; agileUX;

  Sammanfattning : The field of software and web development is constantly changing, which is why the agile methods were created and are now the standard in many companies. Design and development go hand in hand, especially with the popularity of practices like User Experience, but how design is implemented into the agile processes is not always clear. LÄS MER

 2. 2. Anestesisjuksköterskans åtgärder inför den postoperativa vården : En journalgranskningsstudie med fokus på smärta, illamående och vårdtid hos patienter som genomgått Gastric Bypass-operationer

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Nils Pettersson; Matilda Häggström; [2017]
  Nyckelord :Gastric Bypass; Pain Management; Postoperative Suffering; Obesity; Gastrisk Bypass; Smärtlindring; Postoperativt Lidande; Fetma;

  Sammanfattning : Bakgrund: Nästan hälften av alla vuxna svenskar är överviktiga eller lider av fetma vilket tillsammans med dess följdsjukdomar kostar samhället flera miljarder kronor per år. Trots att behandlande överviktsoperationer (främst gastric bypass [GBP]) blir allt vanligare i Sverige, är patientens hälsotillstånd intra-, och postoperativt relativt outforskat vad gäller smärta, postoperativt illamående och kräkning [PONV], vårdtid samt det ökande lidandet detta medför. LÄS MER