Sökning: "Matilda Hallgren"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Matilda Hallgren.

 1. 1. Tvångsvård av unga över 18 år med stöd av LVU - En analys av svensk lagstiftnings förenlighet med Europakonventionen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Matilda Hallgren; [2019-02-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Huvudregeln inom socialtjänsten är att vård ska ges genom frivilliga insatser. Genom lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga möjliggörs dock tvångsvård under vissa förutsättningar. Tvångsvård med stöd av LVU är först och främst en åtgärd som riktar sig till barn under 18 år. Emellertid anges i 1 § 3 st. LÄS MER

 2. 2. Redovisningskvalitet inom banksektorn

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Caroline Ericson; Matilda Hallgren; [2014-06-18]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien fokuserar på problematiken kring redovisningskvaliteten i banksektorn. Banker somundersöks är verksamma och registrerade inom länderna Danmark, Finland, Norge ochSverige. LÄS MER

 3. 3. Att arbeta i den mångkulturella förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Matilda Reingardt; Elisabeth Wallander Hallgren; [2014]
  Nyckelord :Förskola; Interkulturell; Mångfald; Mångkultur; Pedagogik; Värdegrund;

  Sammanfattning : Syftet med vår undersökning är att ta reda på hur pedagoger upplever och tänker kring sitt arbete med värdegrund, integration och kulturella möten i förskolan. Vi har som studenter på lärarutbildningen uppfattat att det talas mycket om likabehandling och den mångkulturella förskolan men anser fortfarande att det finns mycket att lära då det är ett viktigt ämne och har därför valt att fördjupa oss i det. LÄS MER

 4. 4. Fritidshuset som planeringsdilemma

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Matilda Hallgren; [2013]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : Fritidshus är ett vanligt och omfattande inslag i många svenska kommuner, främst i kust- och landsbygdsmiljö. Detta får avsevärda konsekvenser för kommunal planering. LÄS MER

 5. 5. Hur påverkar externa aktörer Vitrysslands utveckling?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Matilda Hallgren; Gustav Boström; [2012]
  Nyckelord :Diffusion; EU; Ryssland; Vitryssland; Lukasjenka; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna studie avhandlar diffusion från externa aktörer och dess inverkan på Vitrysslands utveckling. Landets viktiga geopolitiska läge har gjort att trycket både från väst och öst ända sedan självständigheten har varit stort. LÄS MER