Sökning: "Matilda Hildenborg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Matilda Hildenborg.

 1. 1. Every picture in its place - A spatial analysis of rock art in Tjust using GIS

  Master-uppsats, Lunds universitet/Arkeologi

  Författare :Matilda Hildenborg; [2021]
  Nyckelord :rock art; Bronze age; spatiality; Tjust; GIS; photogrammetry; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Rock art is the closest we have to a written language from the Bronze age. The different motifs make us wonder what stories they tell us, what they are representing and why they were even made in the first place. LÄS MER

 2. 2. Båtgravar – för utvalda män och kvinnor. : En studie av båtgravfälten i Vendel, Tuna i Badelunda och Gamla Uppsala.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Matilda Hildenborg; [2019]
  Nyckelord :Vendel period; boat grave; ship burial; gender; fertility cult; Vendeltid; båtgrav; skeppsgrav; genus; fruktbarhetskult;

  Sammanfattning : During the Vendel period the elite started to bury their men and women in the boat graves. The boat graves have been interpreted differently depending on if the graves were made for men or women. But the grave goods have one thing in common. LÄS MER