Sökning: "Matilda Jürss"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Matilda Jürss.

  1. 1. Animerade bokomslag i ljudboksappar : Att väcka intresse med hjälp av rörlig grafik

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

    Författare :Matilda Jürss; [2020]
    Nyckelord :bokomslag; ljudböcker; animation; rörlig grafik; visuell kommunikation; motion graphics; book covers;

    Sammanfattning : På många medieplattformar förekommer i dagsläget ofta någon form av rörliga element, till exempel så ackompanjeras vissa låtar i Spotify av en animation, eller så förhandsvisas serier i Netflix genom en kort trailer. Detta är inget som ännu hunnit nå fram till ljud- och e-boksvärlden, där apparna fortfarande bara består av statiska element och omslag. LÄS MER