Sökning: "Matilda Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 96 uppsatser innehållade orden Matilda Johansson.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelse vid bedömning av bröstsmärtor i triagen

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Matilda Johansson; Ida Vindrot; [2019-08-16]
  Nyckelord :akutmottagning; bröstsmärta; sjuksköterska; symtom; triage; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstsmärta är en av huvudanledningarna till att folk söker akutvård. Med åldrande befolkning, psykisk ohälsa och ohälsosamma levnadsvanor kommer problematiken att öka. Symtomet bröstsmärta kan tala för många allvarliga och icke allvarliga tillstånd. LÄS MER

 2. 2. Bygg och konstruktion – Där materialet och glädjen spelar roll : En fenomenologisk studie om barns upplevelser av fenomenet bygg och konstruktion i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Matilda Johansson; Minna Kron Bäckhed; Micaela Strandberg; [2019]
  Nyckelord :Barns perspektiv; Bygg och konstruktion; Fenomenologi; Förskola; Teknik;

  Sammanfattning : Studien undersöker barns perspektiv på bygg- och konstruktionsaktiviteterskolans kontext med en fenomenologisk ansats. Den tidigare forskningen om bygg och konstruktion lyfter främst fram vuxnas perspektiv, medan belysning ur barns perspektiv, genom att lyfta barns röster, är en kunskapslucka i forskningen. LÄS MER

 3. 3. Förslag på innovativa VA-lösningar till Hemfosa

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Ísak Guðnason; Alicia Bizet; Axel Krögerström; Linus Johansson; Ellen Lidström; Matilda Gunnarsson; [2019]
  Nyckelord :Grå- och svartvattenseparering; Återanvändning av regnvatten; Vattenförsörjning; Avlopp; Dagvattenhantering; Vattenförbrukning; Hållbarhet;

  Sammanfattning : Denna rapport avhandlar olika vatten- och avloppslösningar vid en eventuell exploatering av samhället Hemfosa i Haninge kommun. Hemfosa är idag hem till ungefär hundra personer och är inte anslutet till den allmänna vatten- och avloppsförsörjningen. LÄS MER

 4. 4. Visualisera mera - En undersökning om bildstöd i förskolans utemiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emelie Persson; Matilda Johansson; [2019]
  Nyckelord :Bildstöd; Förskola; Kommunikation; Samspel; Utemiljö;

  Sammanfattning : Abstract Syftet med vårt examensarbete är att ta reda på om förskolan arbetar med bildstöd utomhus och i så fall på vilket sätt. I uppsatsen utgår vi ifrån användningen av bildstöd för alla barn i förskolan. Undersökningen utgår ifrån ett vuxenperspektiv genom våra fokusgrupper. LÄS MER

 5. 5. Artikel 6 Europakonventionen – rättigheter för alla? : En studie av rätten mot självangivelse och rätten till en oavhängig och opartisk domstol inom Europeiska unionens konkurrensrätt

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Louise Johansson; Matilda Brynteson Ek; [2019]
  Nyckelord :Europakonventionen; EU; självangivelse; oavhängig och opartisk domstol; artikel 6; konkurrensrätt;

  Sammanfattning : Competition law constitute a significant part in the maintenance of an internal market. Due to its relevance and its deleterious effects that may emerge in the lack of competition between companies, the European union has institute laws to prevent lack of competition and to encourage a free competition. LÄS MER