Sökning: "Matilda Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade orden Matilda Johansson.

 1. 1. Personers upplevelser av livskvalité och det dagliga livet efter att ha överlevt hjärtstopp : En beskrivande litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Desirée Färdigs; Matilda Johansson; [2018]
  Nyckelord :Dagligt liv; Hjärtstopp; Livskvalité; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under 2016 rapporterades 7938 fall i Sverige där personer drabbats av hjärtstopp, varav 1317 personer överlevde. Syrebristen som uppstår vid ett hjärtstopp kan orsaka skador på kroppen efter endast några minuter, därför är det av vikt att se hur dessa personer upplever livskvaliteten och det dagliga livet. LÄS MER

 2. 2. MittÄrDitt - Sharing is Caring : A case study in developing simple web applications that are perceived as trustworthy by their users

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Kazem Bahadori; Herman Eklund; Carl Göransson; Henrik Johansson; Jakob Lindau; Martin Seller; Linnea Sjögren; Matilda Wolf; [2018]
  Nyckelord :Usability; simplicity; online trust;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to create a web application that provided peer to peer rental solutions for students and while doing so maximize the usability of the application with regards to simplicity and online trust. An initial market survey was conducted, see appendix B, and the overall results were promising. LÄS MER

 3. 3. Kraftfoder baserat på spannmål eller betfiber i fullfodersystem till svenska mjölkkor : effekter på mjölkavkastning, foderkonsumtion och resursutnyttjande

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Matilda Johansson; [2018]
  Nyckelord :mjölkproduktion; biprodukter; potentiellt humant livsmedel;

  Sammanfattning : The use of cereals as feedstuffs for ruminants has been questioned, critics claim that only fiber rich feed materials such as roughage and by-products belong in dairy cattle feeding. In feed based on by-products, the cereals are usually replaced with sugar beet pulp to provide the dairy cattle with easily fermented carbohydrates. LÄS MER

 4. 4. Grundvatten som dricksvattenresurs i kustnära kommuner

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Matilda Garpefjäll; Josefin Johansson; [2018]
  Nyckelord :Groundwater; coastal areas; individual wells; salt water infiltration; drinking water; sustainable development; water supply; Grundvatten; kustområden; enskilda brunnar; saltvatteninträngning; dricksvatten; hållbar utveckling; vattenförsörjning;

  Sammanfattning : Dricksvatten är en livsviktig resurs. Att varje hushåll får dricksvatten ser vi idag ofta som självklart, dock har vatten som dricksvattenresurs en begränsning inte minst i kommuner utmed Sveriges kust. I dessa kustnära kommuner finns mängder av fritidsbostäder som allt fler ägare väljer att utnyttja som permanentbostäder. LÄS MER

 5. 5. Detaljhandeln och CSR : Hur kan ett aktivt CSR-arbete betraktas vara en långsiktig konkurrensfördel?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Gustav Johansson; Matilda Schyberg; [2018]
  Nyckelord :CSR; resource based view; retail; sustainability; competitive advantage; resource; VRIO-framework.; CSR; den resursbaserade vyn; detaljhandeln; hållbarhet; konkurrensfördel; resurs; VRIO-ramverket.;

  Sammanfattning : Det har blivit till en global insikt att jordens framtid, i mångt och mycket, vilar i människans händer. Ett fortsatt överutnyttjande av resurser i samspel med de avsevärda växthusgaserna som släpps ut är därmed förödande för samhället. LÄS MER