Sökning: "Matilda Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 136 uppsatser innehållade orden Matilda Johansson.

 1. 1. SJUKSKÖTERSKANS ERFARENHETER AV TRANSKULTURELL OMVÅRDNAD En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Matilda Johansson; Tanja Saglind; [2023-03-16]
  Nyckelord :Transkulturell omvårdnad; kulturell kompetens; sjuksköterskans erfarenheter; kommunikation; kultur.;

  Sammanfattning : Bakgrund: I takt med en ökad migration växer mångkulturella samhällen fram, där synen på hälsa och ohälsa har stor variation. ”Theory of Culture Care” är en teori framtagen av Madeleine Leininger, på 1970-talet, som ansåg att ett annat perspektiv på omvårdnad krävdes relaterat till patienternas kultur. LÄS MER

 2. 2. Warwashing - Om företags legitimitetsskapande i krig

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Matilda Johansson; Vendela Melin; Filippa Möller; [2022]
  Nyckelord :CPA; Legitimitet; Kriget i Ukraina; Crisis management; Digital kommunikation CPA; Legitimacy; Russia-Ukraine war; Digital communications; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Denna studie syftar till att undersöka hur företag kommunicerat inom ramen för Rysslands invasion av Ukraina för att skapa sig legitimitet. Uppsatsens syfte är att djupdyka i hur företag, sedan invasionen bröt ut, agerat och kommunicerat sitt ställningstagande i invasionen. LÄS MER

 3. 3. Lärares upplevelser av ämnesintegration iSO-undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Frida Johansson; Matilda Fingal; [2022]
  Nyckelord :Social studies education; elementary school; subject integration; De samhällsorienterande ämnena; lågstadiet; ämnesintegration;

  Sammanfattning : Syftet med denna empiriska studie är att öka förståelsen för hur lärare upplever det ämnesintegrerade arbetssättet i SO-undervisningen. Frågeställningen för arbetet lyder: Hur reflekterar lärare i årskurserna 1–3 över sina upplevelser av att integrera SO medövriga skolämnen?. LÄS MER

 4. 4. Behandling och omvårdnad av hundar inskrivna med akut hemorragiskt diarrésyndrom

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Matilda Grantz; Karin Johansson; [2022]
  Nyckelord :AHDS; diarré; djursjukvård; hemorragisk gastroenterit; HGE; hund; intensivvård; stationärvård;

  Sammanfattning : Akut hemorragiskt diarrésyndrom (AHDS) är ett sjukdomstillstånd hos hund som kännetecknas av blodiga diarréer och kräkningar. Sjukdomsförloppet kan eskalera fort och flera av de som drabbas kan behöva skrivas in för veterinärvård på djursjukhus. LÄS MER

 5. 5. Otrygg i en organisation : En kvalitativ studie om bristande psykologisk trygghet och dess påverkan på medarbetares självupplevda hälsa

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Linda Kembring Hessling; Linnea Johansson; Matilda Hugosson; [2022]
  Nyckelord :Psychological safety; mental illness; organization; unhealth; employee exhaustion; emotional expression; leadership; culture; structure; Psykologisk trygghet; Psykisk ohälsa; Organisation; Medarbetares ohälsa; Utmattning; Emotionella uttryck; Ledarskap; Kultur; Struktur;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att identifiera konsekvenserna som kan uppstå för en organisations medarbetare till följd av bristande psykologisk trygghet. Metod: Forskningsstudien bygger på en induktiv forskningsansats som behandlats genom en kvalitativ metod i form av ostrukturerade intervjuer. LÄS MER