Sökning: "Matilda Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade orden Matilda Karlsson.

 1. 1. Barnmorskors erfarenhet av att möta kvinnor med samlagssmärta

  Magister-uppsats,

  Författare :Matilda Karlsson; Sandra Åbom; [2020-01-30]
  Nyckelord :barnmorska; erfarenhet; samlagssmärta; möta; ungdomsmottagning;

  Sammanfattning : Background: Pain during sexual intercourse is a health problem among women. Sexuality is afundamental part of people´s lives. Women can seek help primarily because of pain or othersymptoms. Dyspareunia may be due to several causes. LÄS MER

 2. 2. ”Det är viktigt att ha med sig rätta tankar redan från början” : En intervjustudie om förskollärares resonemang kring kritiskt förhållningssätt till digitalteknik.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Louice Jansson; Matilda Karlsson; [2020]
  Nyckelord :kritiskt förhållningssätt; digital teknik; förskollärare; undervisning; resonemang; kunskaper;

  Sammanfattning : Inledning Den digitala utvecklingen går snabbt framåt och berör alla i samhället. I en rapport från Statens Medieråd (2019) framgår att andelen barn mellan ett och åtta år som dagligen använder internet har ökat markant. LÄS MER

 3. 3. Work-Life balance i samband med arbetsmotivation : En korrelationsstudie gjord på svenskar i arbetslivet i åldern 18-67 år

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Matilda Karlsson; Nellie Persson; [2020]
  Nyckelord :work-life balance; work motivation; intrinsic motivation; extrinsic motivation; work-life balance; arbetsmotivation; inre motivation; yttre motivation; balans i arbetsliv och privatliv;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan Work-life balance och arbetsmotivation, samt medvetandegöra innebörden av begreppen. Arbetsmotivationen delades upp på inre och yttre faktorer för att studera om de enskilda komponenterna hade ett samband med Work-life balance. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterkors erfarenheter och attityder till aktiv dödshjälp. En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Ebba Adrian; Matilda Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Attityder; erfarenheter; dödshjälp; aktiv dödshjälp; sjuksköterskor; assisterad död; euthanasia; assisted death; nurses; literature review; experiences; attitudes;

  Sammanfattning : Bakgrund: Aktiv dödshjälp är olagligt i Sverige men tillämpas idag i ett flertal länder i världen med olika bestämmelser. Patienter som avslutar sina liv med aktiv dödshjälp är oftast terminalt sjuka. LÄS MER

 5. 5. ”Tänk dig å åka på semester själv och bara gissa. du vet inte alls vad som händer.” : En kvalitativ studie om förskolepersonals beskrivningar av arbetet med att stödja barns språkutveckling och kommunikation i förskola genom Alternativ och Kompletterande Kommunikation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Matilda Karlsson; Mikaela Wikholm; [2020]
  Nyckelord :AKK; förskola; förskollärare; kommunikation; språkutveckling;

  Sammanfattning : Syfte med vår studie var att fördjupa kunskap om arbete med att stödja barns språkutveckling och kommunikation i förskola genom Alternativ och Kompletterande Kommunikation, AKK. Studien har utgått från en kvalitativ metod genom semi-strukturerade intervjuer. Intervjuerna har analyserats utifrån en tematisk analys. LÄS MER