Sökning: "Matilda Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade orden Matilda Karlsson.

 1. 1. Färjestadsskolan – en jämförelse av stommaterial : En ekonomisk och miljömässig jämförelse av stommaterialen prefabricerad betong och KLträ

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Matilda Karlsson; Rima Ajeel; [2019]
  Nyckelord :Stommaterial; nybyggnation; ekonomisk jämförelse; miljömässig jämförelse.;

  Sammanfattning : In today’s society the environmental impact of the construction industry is a major problem. Something that should be pursued is a more sustainable construction in which economic, social and environmental sustainability cooperate. The choice of building materials plays a significant role in creating a more sustainable development. LÄS MER

 2. 2. The Sensitivity of Banks’ Stock Returns to Interest Rate Exposure : How Major Swedish Banks’ Stock Returns Are Affected by Changes in Interest Rates and in the Slope of the Yield Curve

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Linda Strömberg; Matilda Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Banks; stock returns; interest rates; repo rate; STIBOR; SSVX; SE GVB; yield curve slope; cash flows; profitability; interest rate margin;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to examine how changes in long and short interest rates as well as in the slope of the yield curve affect the stock returns of the four major Swedish banks; Svenska Handelsbanken, Nordea Bank, Swedbank, and Skandinaviska Enskilda Banken. Further, the aim of the research is to compare these findings to how the banks perceive that such changes affect their stock returns. LÄS MER

 3. 3. The relative importance of beavers (Castor fiber) and browsers on the recruitment of broad-leaved trees in riparian areas

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Matilda Karlsson; [2019]
  Nyckelord :beaver; Castor fiber; ungulates; herbivory; broad-leaved; riparian; conservation management;

  Sammanfattning : Managed forest landscapes in Sweden are dominated by boreal coniferous forest and are deficient in broad-leaved trees. Both beavers (Castor fiber) and ungulate browsers prefer broad-leaved trees to conifers, and the interaction between multiple herbivores may have a considerable impact on the recruitment of deciduous trees in riparian areas. LÄS MER

 4. 4. Förändring av gårdsmiljöer i miljonprogramsområden för att påverka segregation

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för teknik och design; Växjö universitet/Institutionen för teknik och design

  Författare :Emilia Karlsson; Ståhl Matilda; [2019]
  Nyckelord :Million program area; Housing segregation; outside environment; Security; Community space; Zoning; Miljonprogramsområde; Boendesegregation; Gårdsmiljö; Trygghet; Gemensamhetsutrymme; Zonering;

  Sammanfattning : I mitten av 1900-talet skedde en radikal förändring av bostadsutvecklingen i Sverige. Förändringen kom att kallas miljonprogrammet där en miljon nya och moderniserade bostäder och bostadsområden uppfördes under en tioårsperiod. Många av dessa bostadsområden upplevs som otrygga, nedgångna och flera av dessa områden är idag segregerade. LÄS MER

 5. 5. Var kriget kallt när de kalmaritiska pressarna gick varma? : En presstudie om de kalmaritiska dagstidningarnas rapportering om händelser under det kalla kriget med Sovjetunionen i fokus

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Fredrik Karlsson; Matilda Mårtensson; [2019]
  Nyckelord :kalla kriget; kalmar; dagstidningar;

  Sammanfattning : This essay is investigating what the citizens of Kalmar could read in the local newspapers on matters concerning the Soviet Union during the cold war. We chose to do a study of the two largest local newspapers in the region, Barometern and Östra Småland. We wanted to see how they reported about three specific events. LÄS MER