Sökning: "Matilda Kristoffersson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Matilda Kristoffersson.

 1. 1. ”Man är ju ingen robot så det är klart man blir påverkad” - En kvalitativ studie om hur kvinnojoursanställda beskriver sina erfarenheter av att lyssna till våldsutsattas berättelser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Elin Högberg; Matilda Kristoffersson; [2019]
  Nyckelord :Coping theory; domestic violence; emotional labour theory; strategies; women’s shelter; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to explore how women’s shelter employees who work with survivors of domestic violence described their experiences of listening to the survivors. The method chosen for this qualitative study was semi-structured interviews with six different employees who work in three different non-profit and three municipal organisations. LÄS MER

 2. 2. "Jag är inte sådan" - Identitet och utbytesreglers påverkan på kompetensdelning i ett svenskt bemanningsföretag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elise Rydemark; Jonna Augustsson; Matilda Kristoffersson; [2012]
  Nyckelord :Competence; identity work; competence sharing; self-concept; social exchange rules; Business and Economics;

  Sammanfattning : Through our study we found that the identity process will have an impact on the view on competence sharing. We also found that the view on competence sharing will be affected by the social exchange rules in the organization. LÄS MER