Sökning: "Matilda Kylefors"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Matilda Kylefors.

  1. 1. Centerpartiet : Från Bondeförbund till Catch-all-parti?

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Matilda Kylefors; [2019]
    Nyckelord :Centerpartiet; Bondeförbundet; Agrara partier; Jordbruk; Landsbygd; Catch-all-party;

    Sammanfattning : .... LÄS MER