Sökning: "Matilda Lövgren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Matilda Lövgren.

  1. 1. Den ständiga förändringen : En komparativ studie i vinstdrivande företag och ideella organisationers varumärkesarbete på sociala medier

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

    Författare :Matilda Vallgren; Agnes Nobel; [2014]
    Nyckelord :Sociala medier; varumärke; varumärkesidentitet; strategisk kommunikation;

    Sammanfattning : AbstractTitle: The constant change - A comparative study of profit companies and nonprofit organizations' brand management through social mediaAuthor: Agnes Nobel & Matilda VallgrenTutor: Daniel LövgrenPurpose: The purpose of this thesis was to study profit companies and nonprofit organizations’ branding and strategic communication on social media. If social media has supported with new interaction with stakeholders and hence affected the branding work. LÄS MER