Sökning: "Matilda Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade orden Matilda Larsson.

 1. 1. Frivillig rapportering om hållbar utveckling i svenska små och medelstora företag : En studie om varför svenska små och medelstora företag frivilligt väljer att arbeta med offentlig rapportering avseende hållbar utveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Matilda Stork Sandqvist; Wilma Larsson; [2021]
  Nyckelord :Små och medelstora företag; hållbar utveckling; tvingande och möjliggörande formalisering; tvingande isomorfism;

  Sammanfattning : Syfte: Studien syftar till att beskriva och förstå varför svenska små och medelstora företag frivilligt väljer att arbeta med rapportering om hållbar utveckling.  Teoretisk referensram: Studiens teoretiska referensram innefattar tre huvudsakliga områden: Hållbar utveckling, Institutionell teori och Tvingande och möjliggörande formalisering. LÄS MER

 2. 2. Att leva med venösa bensår : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ann-Sofie Larsson; Carolina Tibbelin; Matilda Gunnarsson; [2021]
  Nyckelord :Venous leg ulcers; patient; experience; Venösa bensår; patienten; erfarenheter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Personalomsättning som affärsmodell : En kvalitativ studie med fokus på före detta revisorsassistenter

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Matilda Lind; Lina Larsson; [2021]
  Nyckelord :audit assistant; audit profession; expectations; perceptions; motive to leave; employee turnover; revisorsassistent; revisorsprofession; förväntningar; uppfattningar; motiv att lämna; personalomsättning;

  Sammanfattning : Titel Personalomsättning som affärsmodell - En kvalitativ studie med fokus på före detta revisorsassistenter  Författare Lina Larsson och Matilda Lind   Handledare Pernilla Broberg  Bakgrund Många nyexaminerade ekonomer lockas av revisorsprofessionen men cirka 50% väljer att sluta sin anställning inom tre år. Forskare menar att en anledning till den höga personalomsättningen inom revisionsbranschen kan vara att revisorsassistenter väljer att lämna yrket. LÄS MER

 4. 4. Är KRAV ett krav närkonsumenter väljer livsmedel? : En kvantitativ studie om konsumentersköpintention till KRAV-märkta livsmedel

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Matilda Lannhard; Linn Larsson; [2021]
  Nyckelord :Köpintention; Gröna märkningar; Attityd; Subjektiv norm; Upplevdbeteendekontroll; Miljöhänsyn; Miljökunskap; Upplevd konsumenteffektivitet; Skepsis; Pris; Kvalitet; Varumärke.;

  Sammanfattning : Intresset för miljöfrågor, grön marknadsföring och gröna märkningar på livsmedel har ökat de senaste åren. Under året 2020 ökade den totala försäljningen av livsmedel i Sverige, men ekologiska livsmedel och KRAV-märkta livsmedel minskade i försäljning, trots den ökade efterfrågan på hållbara produkter generellt. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelser av bemötandet i vården i samband med endometrios : en icke-systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Mikaela Falk; Matilda Larsson; [2021]
  Nyckelord :Dysmenorrhea; Dyspareunia; Encounter; Endometriosis; Experience; Healthcare; Person-centred care; Bemötande; Dysmenorré; Dyspareuni; Endometrios; Hälso- och sjukvården; Personcentrerad omvårdnad; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund Endometrios är en hormonberoende sjukdom vilken påverkar kvinnor i fertil ålder. Sjukdomen kan manifesteras genom symtom som tillexempel mensvärk, samlagssmärta. LÄS MER