Sökning: "Matilda Llupi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Matilda Llupi.

  1. 1. Expression of mucins in normal salivary glands and mucoepidermoid carcinoma of salivary glands

    Master-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

    Författare :Matilda Llupi; Rabije Qoku; [2013]
    Nyckelord :Grading; immunohistochemistry; MUC; mucin; mucoepidermoid carcinoma; salivary gland;

    Sammanfattning : Mucoepidermoid carcinom (MEC) är en malign mucin-producerande tumör som förekommer i både stora och små spottkörtlar. Syftet med denna studie var att undersöka histologiskt uttryck av muciner (MUC1, MUC4, MUC5AC, MUC5B, MUC6) i MEC för att eventuellt hitta en korrelation mellan kvalitativt mucinuttryck och tumörgrad. LÄS MER