Sökning: "Matilda Lund"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Matilda Lund.

 1. 1. Skillnader mellan digitala och traditionella undersökningsmetoder i skolvägsutredningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Matilda Hansson; [2019]
  Nyckelord :trafiksäkerhet; barn; skolvägar; trygghet; digitalisering; enkätundersökning.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet har till avsikt att fördjupa och aktualisera kunskapen om vilka skolvägsutredningsmetoder som är bäst lämpade för att klarlägga en förbättrad trafikmiljö för barn. Arbetet består av två huvuddelar: den ena är en litteraturstudie som granskar tidigare kunskap inom området kring skolvägsutredningar och den andra delen består av skolvägsutredning via en digital respektive traditionell undersökning med pappersenkät. LÄS MER

 2. 2. What are the barriers for integration in Sweden? : A study of the perceptions of male refugees from Afghanistan

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Matilda Lund; [2019]
  Nyckelord :Integration; segregation; sustainable development; refugees; Afghanistan; Sweden;

  Sammanfattning : In 2015, the number of unaccompanied children that fled to Sweden and applied for asylum was 35 369, more than ever before. The great majority of them, 22 806, were young male refugees from Afghanistan, often with very small chances of returning back to their countries mainly due to war, oppression and poverty. LÄS MER

 3. 3. ”New era towards gender equality in Uganda?” : A case study in rural Lukonko on households’ perceptions towards sending their girls and boys to primary school

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Matilda Lund; [2018]
  Nyckelord :Gender equality in rural sites; attendance in primary school; changing perceptions; development; Uganda;

  Sammanfattning : Background: Worldwide, gender inequality has existed for a long time due to culture, religion and patriarchal structures, sometimes maintained by law. As a result, millions of girls lose their right to schooling, and it is affecting the development of entire nations. LÄS MER

 4. 4. Mördade kvinnor och mordmisstänkta män : En studie om hur svensk press porträtterar kvinnliga mordoffer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Ruth Kajsa Malmborg; Matilda Lund; [2018]
  Nyckelord :female murder victims; victim blaming; newspapers; tabloid press; kvinnliga mordoffer; kvällspress; dagspress; skuldbeläggning;

  Sammanfattning : This essay aims to investigate how female murder victims are portrayed in Swedish newspapers. By analyzing how the murder of the two Swedish women, Tova Moberg and Kim Wall, are portrayed in four of Sweden’s biggest newspapers; Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter and Svenska Dagbladet we aim to understand if, and how, they differ. LÄS MER

 5. 5. Gropen i gatan : Spårväg Lund C - ESS, ett projekt i motvind

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Gabriella Jakobsen; Matilda Hjalmar; [2018]
  Nyckelord :demokrati; kommunikation; dialog; medborgarengagemang; projekt; medborgardeltagande; medborgarskap; Social Sciences;

  Sammanfattning : Genom att studera Spårväg Lund C - ESS, ett förnyelseprojekt i Lund, ämnar denna studie att bidra med kunskap om hur ett kommunalt drivet projekts genomförande motiveras då en tydlig opposition existerar. Kommunikationsarbetet problematiseras i fråga om huruvida Spårväg Lund inbjuder till ett medborgerligt deltagande och vilka åsikter som uppmärksammas eller ignoreras. LÄS MER