Sökning: "Matilda Lundvall"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Matilda Lundvall.

  1. 1. ”Att vårda för respekt och integritet, de orden klingar väldigt tomt här”

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Julia Havenäng; Matilda Lundvall; [2019-08-01]
    Nyckelord :Disponibel vårdplats; överbeläggningar; sjuksköterskor; upplevelse; patientsäkerhet; arbetsmiljö;

    Sammanfattning : Bakgrund: Behovet av hälso- och sjukvård ökar samtidigt som överbeläggningar blir allt vanligare i den svenska sjukvården. En disponibel vårdplats är utformad med det utrymme och den utrustning samt bemanning som krävs för att bedriva en god och säker vård, vilket gör det tydligt att vårdens kvalitet är beroende av den geografiska platsens utformning och egenskaper. LÄS MER