Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Storytelling i reklamfilm utifrån ett genusperspektiv

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

    Författare :Sandra Olsen; Matilda Martinsdotter; [2016]
    Nyckelord :Corporate storytelling; gender; commercial; Guldägget; analysis; Storytelling; genus; reklamfilm; Guldägget; analys;

    Sammanfattning : Abstrakt I vårt arbete har vi utgått från bland annat begreppet storytelling. Storytelling innebär att man använder sig av historier vid exempelvis marknadsföring. Storytelling kan till exempel användas för att stärka ett varumärke eller för att marknadsföra en enskild produkt eller tjänst genom till exempel reklamfilm. LÄS MER