Sökning: "Matilda Nielsen"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Matilda Nielsen.

 1. 1. Unga kvinnors uppfattning om sexuellt våld efter MeToo : En enkätstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Matilda Nielsen; Jenny Landebring; [2020]
  Nyckelord :MeToo movement; Sexual violence; Young woman; Youth guidance centre; MeToo; Sexuellt våld; Ungdomar; Ungdomsmottagning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt WHO har en tredjedel av alla unga kvinnor rapporterat att deras första sexuella möte skett genom tvång. Under 2018 var det 22 500 sexualbrott som anmäldes i Sverige. Sexuellt våld mot unga kvinnor kan få långvariga konsekvenser i form av försämrad fysisk- och mental hälsa. LÄS MER

 2. 2. Preoperativ kroppstemperatur : En empirisk studie på en dagkirurgisk avdelning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Matilda Ek; Emma Westergaard-Nielsen; [2019]
  Nyckelord :Hypothermia; Operating theatre nurse; Outpatient; Person-centred care; Preoperative; Quantitative research; Dagkirurgi; Hypotermi; Kvantitativ; Operationssjuksköterska; Personcentrerad omvårdnad; Preoperativ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hypotermi är ett vanligt förekommande problem inom operationssjukvården som kan leda till allvarliga följder för patienten och ökade kostnader för samhället. Förebyggande åtgärder i det preoperativa skedet har visat sig viktiga för att minska risken att hypotermi utvecklas. LÄS MER

 3. 3. Granskning av det digitala journalsystemet Profdoc medical office samt påverkan på dess användare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Matilda Sundblom; Elin Rossander; Elin Feldborg Nielsen; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors kunskap och attityd till att vårda vuxna som diagnostiserats som HIV-positiva

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Seraphina Hämäläinen; Matilda Nielsen; [2015]
  Nyckelord :HIV; AIDS; Attityd; Kunskap; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det lever cirka 35.3 miljoner människor med HIV i världen. HIV kan inte smitta via vardaglig kontakt som handskakningar, men kan smitta via blod, sexuell kontakt och bröstmjölk. Symtom kan exempelvis vara svullna lymfkörtlar som konsekvens av nedsatt immunförsvar. LÄS MER

 5. 5. Det korta tåget : en studie om språklig medvetenhet i förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Matilda Graae-Nielsen; Emelie Erlandsson; [2012]
  Nyckelord :Fonem; Fonologisk medvetenhet; Förskoleklass; Språklekar; Språklig kartläggning; Språklig medvetenhet; Språksvårigheter;

  Sammanfattning : Föreliggande examensarbete diskuterar språklig medvetenhet i förskoleklass. Syftet med examensarbetet är att skapa en fördjupad kunskap om och förståelse för språklig medvetenhet. LÄS MER