Sökning: "Matilda Nilsson Af Geijersstam"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Matilda Nilsson Af Geijersstam.

  1. 1. Fastighetspaketering under utredning - Vägen till ökad skattemässig neutralitet mellan olika transaktionsförfaranden

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

    Författare :Matilda Nilsson af Geijersstam; [2020]
    Nyckelord :skatterätt; fastighetspaketering; paketeringsutredningen; neutralitetsprincipen; Law and Political Science;

    Sammanfattning : I praktiken sker försäljningar av kommersiella fastigheter i stor utsträckning genom aktieförsäljning. Fastigheten paketeras och säljs som ett aktiebolag och utgör i typfallet den enda tillgången i bolaget. LÄS MER