Sökning: "Matilda Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade orden Matilda Nilsson.

 1. 1. Granskning av svenska matkassar – en kvantitativ tvärsnittsstudie om fettinnehåll och fettkvalitet i relation till de Nordiska Näringsrekommendationerna.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Jennifer K. Sjögren; Matilda Lindblom; Sofia Nilsson; [2019-08-14]
  Nyckelord :Fett; fettkvalitet; mättat fett; energiintag; måltid; riskfaktor; matkassar; Nordiska Näringsrekommendationer;

  Sammanfattning : Program: Hälsopromotion KostvetenskapNivå: GrundnivåHandledare: Daniel ArvidssonExaminator: Agneta SjöbergAntal sidor: 30Termin/år: Vt2019.... LÄS MER

 2. 2. Motivationsfaktorer i privatrådgivarens dagliga arbete : En kvalitativ fallstudie inom bankbranschen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Lydia Lindgren; Matilda Nilsson; [2019]
  Nyckelord :arbetsmotivation; inre motivation; yttre motivation; interaktiv motivation; bankbranschen; privatrådgivare;

  Sammanfattning : Ämnet motivation är ett omdiskuterat och intressant ämne med tanke på att det finns många olika motivationsmodeller och teorier. Arbetsmotivation anses centralt för att förstå individuellt samt organisatoriskt beteende och på så vis viktigt för ett företags verksamhet. LÄS MER

 3. 3. Die Einstellung von Lehrkräften und Schülern zum Fach Deutsch in Schweden : Interviews mit Deutschlehrkräften- und Schülern

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Matilda Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Deutsch als Fremdsprache; Third language learning; Multilingualism; Fremdsprachendidaktik; moderne Sprache;

  Sammanfattning : Diese Arbeit behandelt das Thema, wie schwedische Deutschlehrkräfte über die Lehrpläne des Faches Deutsch denken, ob sich die Einstellung der Lehrkräfte und die der Schüler unterscheidet, wenn es um das Fach Deutsch geht. Das Resultat der Untersuchung zeigt, dass die Lehrkräfte mit den Lehrplänen zufrieden sind. LÄS MER

 4. 4. Varför väljer seniorer gruppträning och hur påverkas deras livskvalitet?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Louise Nilsson; Matilda Ripa; [2019]
  Nyckelord :Group fitness; Motivation; Self-determination theory; Seniors; Quality of life; Gruppträning; Självbestämmandeteorin; Seniorer; Livskvalitet;

  Sammanfattning : Fysisk aktivitet ökar bland seniorer och forskning visar på goda hälsoeffekter som en effekt av densamma. Trots vetenskaplig forskning om detta anas ett glapp i svensk forskning kring vad som motiverar seniorer till att ägnar sig åt fysisk aktivitet, i det här fallet i form av gruppträning, samt vilka effekter det innebär. LÄS MER

 5. 5. Conversion Rate Optimization Strategy in UX : Applying the Theory of Four Behavior Types Within E-Commerce Conversion Rate Optimization

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Nilsson Matilda; [2019]
  Nyckelord :UX; E-Commerce; CRO; Conversion Rate Optimization; Competitive; Spontaneous; Methodical; Humanistic.;

  Sammanfattning : This study uses the mindset of Bryan Eisenbergs four behavior types (Competitive, Spontaneous, Humanistic, and Methodical), to in- crease the conversion rate and the user experience while shopping online. Traditional retailers, i. LÄS MER