Sökning: "Matilda Norman"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Matilda Norman.

 1. 1. Vi gör det för att vi älskar Sverige : En kritisk diskursanalys av Jimmie Åkessons tal i valrörelsen 2018

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Matilda Fagö; Fanny Jansson; [2019]
  Nyckelord :CDA; Sweden democrats; ethno-nationalism; critical disource analysis; Jimmie Åkesson; political speeches; CDA; Sverigedemokraterna; etno-nationalism; kritisk diskursanalys; Jimmie Åkesson; politiska tal;

  Sammanfattning : Studien “Vi gör det för att vi älskar Sverige” syftar till att belysa hur en politikers diskurstillämpning i en svensk valrörelse kan exkludera etniska och kulturella grupper. Specifikt studeras hur Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson tillämpar en etno-nationalistisk diskurs i sina tal på Långholmen, i Almedalen och i Sölvesborg under valrörelsen 2018. LÄS MER

 2. 2. Politisk korrekthet : En kritisk diskursanalys om hur framställningen av begreppet formar den svenska debatten

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier; Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Matilda Hofling; Natalia Cardenas; [2018]
  Nyckelord :Politisk korrekthet; PK; Kritisk diskursanalys; Modalitet; Offentlighet; Debatt; Tystnadsspiralen;

  Sammanfattning : Det råder en ständig kamp om huruvida begreppet politisk korrekthet, eller kanske mer förekommande i folkmun - PK, är positivt eller negativt laddat och sällan har väl meningsmotståndare varit mer oense. Är politisk korrekthet något som krävs för att inkludera alla människor och understryka allas lika värde? Eller är det tvärtom något som är exkluderande och som censurerar åsikter i offentligheten? De olika åsiktslägren har svårt att förstå varandra och denna studie syftar till att undersöka hur företrädare för politisk korrekthet framställer begreppet i den svenska offentligheten. LÄS MER

 3. 3. "Videorekrytering är framtiden - bara att lära sig nu." En kvalitativ studie kring motiverande faktorer inom videorekrytering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Malin Sörensen; Matilda Norman; [2018]
  Nyckelord :Video recruitment; Video interview; Video resumé; Motivation; Technology Acceptance Model; Theory of Planned Behavior; Social Sciences;

  Sammanfattning : Video recruitment is a form of recruitment that has grown in the recent years as a result of the rapid digital development within the field of Human Resource Management. Studies within eHRM (electronic Human Resource Management) have mainly focused on an organizational perspective, leaving knowledge gaps regarding the candidate’s experience. LÄS MER

 4. 4. Den normkritiska reklamens tid är kommen : en djupdykning i Åhléns klädmaktsordningkampanj och dess kontext

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Retorik

  Författare :Matilda Karlsson; [2016]
  Nyckelord :Visuell retorik; retorisk situation; diskurs; reklam; publik; Social Sciences;

  Sammanfattning : Normbrytande reklam, hur kan vi tolka den? Är det ett nytt fenomen? I denna uppsats studeras fyra av Åhléns reklambilder samt en reklamfilm från den uppmärksammade kampanjen ”bryt klädmaktsordningen”. Syftet är att studera den retoriska situationen som kampanjen produceras utifrån, samt bidrar till. LÄS MER

 5. 5. Näringslivets syn på CSR : en kritisk diskursanalys av Svenskt Näringslivs syn på CSR

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Matilda Mårtensson; [2015]
  Nyckelord :Mänskliga rättigheter; CSR; human rights; Social Sciences;

  Sammanfattning : Debatten kring CSR är idag splittrad. De berörda aktörerna inom CSR har olika uppfattning om vad begreppet innebär och vilket ansvar företag har för mänskliga rättigheter. Flera svenska företag har uppmärksammats för att ha varit med i människorättskränkningar genom produktionernas olika led. LÄS MER