Sökning: "Matilda Nyberg Dalquist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Matilda Nyberg Dalquist.

  1. 1. Utmaningar som kan uppstå i ett flerspråkigt matematikklassrum : en studie om vilka utmaningar pedagoger kan möta i ett flerspråkigt matematikklassrum

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

    Författare :Camilla Andersson; Matilda Nyberg Dalquist; [2021]
    Nyckelord :Flerspråkighet; matematik; kodväxling; scaffolding; diskurser; språknormer;

    Sammanfattning : I Sverige idag talas det mer än 150 olika språk. Flerspråkigheten medför nya utmaningar och nyvunna insikter. Vi har därför valt att fördjupa oss i den språkliga kommunikationen i det matematiska klassrummet. Syftet med studien är att identifiera utmaningar som kan uppstå vid mötet av andraspråkselever i matematikundervisningen. LÄS MER