Sökning: "Matilda Roman"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Matilda Roman.

 1. 1. Många röster små : En applicering av Michail Bachtins polyfonibegrepp på Moa Martinsons roman Kvinnor och äppelträd

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Matilda Jakobsson; [2013]
  Nyckelord :Michail Bachtin; polyphony; narratology; focalization; dialogue; Moa Martinson; working class literature; modernism; Michael Bachtin; polyfoni; narratologi; fokalisering; dialog; Moa Martinson; arbetarlitteratur; modernism;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to investigate to which extent the novel Kvinnor och äppelträd by Moa Martinson can be classified as a polyphonic novel. The concept polyphony was established in literary theory by the Russian language theorist and literary critic Michail Bachtin in 1929, in his book Problems of Dostoevsky’s poetics. LÄS MER

 2. 2. En undersökning av Agnes Cecilia - en sällsam historiaen roman av Maria Gripe : - utrifrån sökande, spegling och metamorfos

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap

  Författare :Matilda Eliasson; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Fiktionen som verklighet, verkligheten som fiktion : En analys av gränsupplösningen mellan verklighet och fiktion i Carina Rydbergs Djävulsformeln

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Matilda Torstensson; [2010]
  Nyckelord :fiction; reality; postmodernism; autobiographical novel; Carina Rydberg; fiktion; verklighet; postmodernism; självbiografisk roman; Carina Rydberg;

  Sammanfattning : The way we socialize today is radically different from how it was only twenty years ago. Since the arrival of the Internet more and more of what we know about the lives of our friends comes from text-based social networks, or blogs. LÄS MER