Sökning: "Matilda Rydstedt"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Matilda Rydstedt.

 1. 1. IT- och förvaltningsstyrning : En fallstudie om Sveriges mest använda förvaltningsstyrningmodell pm3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för informations- och kommunikationssystem; Mittuniversitetet/Avdelningen för informations- och kommunikationssystem

  Författare :Nathalie Jonsson; Matilda Rydstedt; [2016]
  Nyckelord :IT governance; maintenance management; maintenance management models; pm3; critical success factors.; IT-styrning; förvaltningsstyrning; förvaltningsstyrningsmodeller; pm3; kritiska framgångsfaktorer.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to provide recommendations to further develop and improvements of models which can be applied to IT governance models for system maintenance. The work investigates gaps in the implementation and using phase of the model pm3 and also models which are inspired in pm3. LÄS MER

 2. 2. Dokumenthantering inom kvalitets- och miljöledningssystem : En problemanalys

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informations- och kommunikationssystem; Mittuniversitetet/Avdelningen för informations- och kommunikationssystem

  Författare :Matilda Rydstedt; Amanda Sjöberg; [2014]
  Nyckelord :Dokumenthantering; dokumenthanteringssystem; ISO9001; ISO14001; specificerande dokument; redovisande dokument;

  Sammanfattning : Fler företag väljer att ISO-certifiera sig inom kvalitets- och miljöledning vilket medför krav på stora mängder dokumentation. Det kräver en metodisk och strukturerad hantering för att kunna leta fram rätt dokument i rätt version, annars går värdefull arbetstid åt till att leta. LÄS MER