Sökning: "Matilda Silver"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Matilda Silver.

 1. 1. Controversial Materials : Ethical issues in the production of mineral based raw materials

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Emma Buratovic; Dervis Cocalic; Kasper Eliasson; Matilda Danestig; Linus Everlid; [2017]
  Nyckelord :controversial materials; environmental impact; social impact; minerals forecast; mining; critical materials; non-critical materials; aluminium; cobalt; copper; graphite; chrome; lithium; manganese; nickel; REEs; rare earth elements; scandium; silver; zinc; lead; PGM; NGO; non-government organisation;

  Sammanfattning : This report has investigated the ethical issues associated with mining or processing of materials that make them considered as controversial. For each material, the main areas of use and the top producing countries are analysed, followed by social and/or environmental issues as well as potential problems in the future. LÄS MER

 2. 2. Alternativt resursutnyttjande av nedlagd jordbruksmark : finansiell analys vid beskogning respektive utarrendering av jordbruksmark

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Oskar Eliasson; Marcus Hallenberg; Matilda Thelin; [2012]
  Nyckelord :ekonomi; nuvärde; investeringskalkyl; jordbruksarrende; beskogning av jordbruksmark; hybridpoppel; vårtbjörk; gran; markersättning;

  Sammanfattning : Under den senare delen av 1900-talet har beskogning av jordbruksmark till och från applicerats i det svenska jord- och skogsbruket (Eriksson et al., 2011). I och med "Omställning 90"erbjöds lantbrukare omställningsstöd för att lägga jordbruksmark i träda eller på annat sätt minska verksamheten (www, Riksdagen, 1, 1995). LÄS MER