Sökning: "Matilda Sjöberg"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Matilda Sjöberg.

 1. 1. Affärsmöjligheter för V2G : Vardagens elbilar som en flexibilitetstjänst för elnätet

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Sabina Kabir; Karin Sjöberg; Matilda Östling; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den allt större andelen förnyelsebar energi i dagens energisystem i samband med det accelererade energibehovet bidrar tillsammans till ett växande flexibilitetsbehov. En form av flexibilitet som utvecklats under de senaste åren, och som ännu bara befinner sig i ett pilotstadie, är vehicle to grid, V2G, vilket är en teknik för att utnyttja elbilar som energilager för elnätet. LÄS MER

 2. 2. DEN KOMMUNALA REVISIONSPROCESSEN

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Alina Sjöberg; Matilda Wästefors; [2021]
  Nyckelord :The municipal audit; The audit process; expert auditor assistant; the elected auditor; Kommunal revision; revisionsprocess; sakkunnigt biträde; förtroendevald revisor;

  Sammanfattning : Bakgrund: För att granska den kommunala verksamheten är det viktigaste organet den kommunala revisionen, en revisionsfunktion som består av minst fem förtroendevalda revisorer och deras sakkunniga biträde. De förtroendevalda revisorerna ska fungera som ett demokratiskt kontrollinstrument, deras sakkunniga biträde fungerar således som ett professionellt stöd till revisionsgruppen. LÄS MER

 3. 3. ”Jag skulle också kunna ha ett bra liv om jag bara fick stöd.” : En kvalitativ intervjustudie av kvinnor med högfungerande autism

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Matilda Sjöberg; [2021]
  Nyckelord :Empowerment; Neuropsychiatric Disabilities; Stigma; Autism; Women with autism and the labor market; Empowerment; Neuropsykiatriska funktionsvariationer; Stigma; Autism; Kvinnor med autism och arbetsmarknaden;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen har tre kvinnor med högfungerande autism intervjuats, två representanter från intresseorganisationer inriktade på autism och neuropsykiatriska funktionsvariationer samt en föredetta arbetskonsulent på Arbetsförmedlingen. Syftet med studien var att öka förståelsen för intervjupersonernas upplevda hinder och förbättringsmöjligheter för kvinnor med autism att etablera sig på arbetsmarknaden. LÄS MER

 4. 4. Kommunikation mellan yrkesarbetare och platschefer - Framgångsfaktorer för en lyckad kommunikation

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Matilda Kuusela; Emma Sjöberg; [2020]
  Nyckelord :Kommunikation; Kommunikativ ledarskap; FIRO-modellen; Yrkesarbetare; Platschefer;

  Sammanfattning : Byggbranschen är en omtalad bransch i många avseenden. En gemensam nämnare för problem i branschen har visat sig vara bristande kommunikation mellan olika led i ett byggprojekt. (Svensk Byggtjänst, 2014). LÄS MER

 5. 5. Föräldrars upplevelse av att leva med ett barn som har diabetes typ 1

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Thea Larsson; Matilda Sjöberg El Hallah; [2020]
  Nyckelord :Diabetes typ 1; Föräldrar; Kvalitativ; Känslor; Stöd; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ 1 är en kronisk autoimmun sjukdom som påverkar hela kroppens ämnesomsättning. Sjukdomen definieras av att kroppens immunförsvar angriper sin egen vävnad och orsakar glukosintolerans samt delvis eller total insulinbrist. LÄS MER