Sökning: "Matilda Sjögren"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Matilda Sjögren.

 1. 1. Små företags användning av marknadsföringsstrategier och upplevt hot från e-handel : En kvalitativ studie av små detaljhandelsbutiker

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Frida Pettersson; Matilda Sjögren; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel: Små företags användning av marknadsföringsstrategier och upplevt hot från e-handel Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Frida Pettersson och Matilda Sjögren Handledare: Akmal Hyder och Zahra Ahmadi  Datum: 2020 - juni    Syfte: Studien har undersökt hur små lokala butiker arbetar med marknadsföringsstrategier och hur butikerna påverkas av ökad e-handel. För att besvara studiens syfte har störst fokus varit att undersöka hur e-handel har påverkat detaljhandelsbranschen och vad butikerna använder för strategier för att hävda sig mot e-handel. LÄS MER

 2. 2. Granskning av svenska matkassar – en kvantitativ tvärsnittsstudie om fettinnehåll och fettkvalitet i relation till de Nordiska Näringsrekommendationerna.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Jennifer K. Sjögren; Matilda Lindblom; Sofia Nilsson; [2019-08-14]
  Nyckelord :Fett; fettkvalitet; mättat fett; energiintag; måltid; riskfaktor; matkassar; Nordiska Näringsrekommendationer;

  Sammanfattning : Program: Hälsopromotion KostvetenskapNivå: GrundnivåHandledare: Daniel ArvidssonExaminator: Agneta SjöbergAntal sidor: 30Termin/år: Vt2019.... LÄS MER

 3. 3. MittÄrDitt - Sharing is Caring : A case study in developing simple web applications that are perceived as trustworthy by their users

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Kazem Bahadori; Herman Eklund; Carl Göransson; Henrik Johansson; Jakob Lindau; Martin Seller; Linnea Sjögren; Matilda Wolf; [2018]
  Nyckelord :Usability; simplicity; online trust;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to create a web application that provided peer to peer rental solutions for students and while doing so maximize the usability of the application with regards to simplicity and online trust. An initial market survey was conducted, see appendix B, and the overall results were promising. LÄS MER

 4. 4. Grattis du är anställd - men vad händer sen? En komparativ studie mellan två organisationstypers introduktionsprocess

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Annika Hansson; Caroline Sjögren; Matilda Paulstrup; [2012]
  Nyckelord :semiprofessionell organisation; professionell organisation; introduktion; introduktionsprocess; organisationskultur; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Grattis du är anställd - men vad händer sen? En komparativ studie mellan två olika organisationstyper Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management Kurs: SMKK01 Service Management: Examensarbete kandidatexamen, 15 hp, VT2012 Författare: Annika Hansson, Matilda Paulstrup, Caroline Sjögren Handledare: Michael Johansson & Christer Eldh Nyckelord: Introduktion, Introduktionsprocess, semiprofessionell organisation, professionell organisation, organisationskultur Problem: Konceptet Human Resource Management har de senaste decennierna tagit fart. I tidigare forskning talas det mycket om konceptet och en nyare inriktning inom ämnet, Talent Management (TM). LÄS MER

 5. 5. "Nu ses vi aldrig mer!" : En deskriptiv studie om barns sorgereaktioner efter en förälders plötsliga och oväntade död

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Matilda Sjögren Granér; [2012]
  Nyckelord :Children’s grief; coping with grief; parent’s death; crisis theory; systems theory; Barns sorg; sorgebearbetning; förälders död; kristeori; systemteori;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att, genom en deskriptiv metod, beskriva hur barn reagerar vid föräldrars plötsliga och oväntade dödsfall, vilka behov av stöd dessa barn har samt vad obearbetad sorg kan leda till bland barn. Ett plötsligt och oväntat dödsfall hos en förälder ses som en av de mest stressfulla och traumatiska upplevelse som barn och deras familjer kan tänkas gå igenom. LÄS MER