Sökning: "Matilda Strömfors"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Matilda Strömfors.

 1. 1. Att motivera pensionärer till att bli en del av det digitala samhället : En kvalitativ studie om motivation och digitalt självförtroende

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Linnéa Vangen; Matilda Strömfors; [2020]
  Nyckelord :Medialisering; Digital klyfta; Exkludering; Motivation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Framing Neverland : En kvantitativ innehållsanalys om gestaltningen av Leaving Neverland i svensk dagspress.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Johan Loberg; Matilda Strömfors; Josephine Grödem; [2019]
  Nyckelord :Leaving Neverland; Michael Jackson; Framing Theory; Tonality; Tabloidization; Media logic; Leaving Neverland; Michael Jackson; Gestaltning; Tonalitet; Tabloidisering; Medielogik;

  Sammanfattning : Framing Neverland is a content analysis that examines how the documentary Leaving Neverland is portrayed in Swedish daily press between January 25 to May 20, 2019. It is through the questions “How does the framing of Leaving Neverland being perceived in Swedish daily press?” and “Does morning and evening presses differ in the framing?” the essay was designed. LÄS MER

 3. 3. Abort eller barnamord : svenska och irländska journalisters rapportering om abort

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Matilda Lundberg; Emelie Strömfors; [2012]
  Nyckelord :Abortion; Dagens Nyheter; Ireland; Irish Independent; Journalism; Sweden; Abort; Dagens Nyheter; Irish Independent; Irland; Journalistik; Sverige;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks hur journalister på Sveriges och Irlands största dagstidningar, Dagens Nyheter och Irish Independent, rapporterar om abort under perioden 1 januari - 1 augusti 2012. Studiens teoretiska utgångspunkt har inspirerats av Jesper Strömbäcks teori om mediernas gestaltningsmakt. LÄS MER