Sökning: "Matilda Strand"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Matilda Strand.

 1. 1. Vad berättas om arbete med jämställdhet inom det utbildningspedagogiska fältet för yngre barn? En systematisk forskningsöversikt

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Matilda Strand; [2020-07-03]
  Nyckelord :pedagogisk verksamhet för yngre barn; Förskola; jämställdhetsarbete; jämställdhet; genus; pedagogik; normkritisk pedagogik; kön; identitet;

  Sammanfattning : Within pedagogical education for young children both nationally and internationally, work isconducted on issues of equality, equity and gender identity. In terms of activities around the world, Swedish preschool are in many ways unique when it comes to equality work. LÄS MER

 2. 2. Akademisk självtillit och prestationsmotivation: En experimentell studie med PETTLEP-inspirerad simulering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Matilda Granqvist; Stian Strand Strømmen; [2020]
  Nyckelord :prestationsmotivation; akademisk självtillit; självbestämmandeteorin; teorin om målorienterad motivation; PETTLEP; simulering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Academic self-efficacy and achievement motivation has been identified as important sources of more joy, less anxiety and better achievement in an academic context. The purpose of the following study was to investigate the relationship between academic self-efficacy and achievement motivation, and to investigate whether self-efficacy and achievement motivation can be enhanced by means of a PETTLEP-inspired simulation in an academic context. LÄS MER

 3. 3. The gender gap in agricultural productivity- A case study of rice farming in the River Delta Valley in Senegal

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Matilda Strand; [2019]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : In Senegal, rice plays a crucial role in combating food insecurity since it is one of the most consumed staple crops. Despite this, national rice-production is insufficient in relation to the domestic demand, making Senegal one of West Africa’s most import-dependent countries in rice. LÄS MER

 4. 4. Anhörigas upplevelser när en närstående med demenssjukdom flyttar till särskilt boende

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Elma Delimehic; Matilda Strand; [2017]
  Nyckelord :Dementia; spouses; children; nursing home; experiences; transition; Demens; makar; barn; särskilt boende; upplevelser; transition;

  Sammanfattning : Bakgrund: Allt fler människor insjuknar i någon form av demenssjukdom. Det medför att även anhöriga till personer med demenssjukdom stiger i antal. Anhöriga ser det ofta som naturligt att vårda en familjemedlem, men när bördan blir för tung sker ofta en flytt till ett särskilt boende. LÄS MER