Sökning: "Matilda Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade orden Matilda Svensson.

 1. 1. "Dirty Money Exploits Weakness to Enter" : A Narrative Literature Review on the Challenges of Combatting Money Laundering

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för kriminologi (KR)

  Författare :Matilda Svensson; [2021]
  Nyckelord :Anti Money Laundering Regulations; Cryptocurrency; Cross-border Challenges; Beneficial Owner;

  Sammanfattning : Money laundering is believed to have been around since the introduction of money. It is a vast, international problem which challenges law enforcement agencies and legislating authorities, as well as financial institutions and organizations of interest, all over the world. LÄS MER

 2. 2. När arbetslösheten skördar liv : En kvantitativ regressionsanalys bland svenska regioners självmordsstatistik

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Matilda Svensson; Jonna Svensson; [2021]
  Nyckelord :Antidepressiva läkemedel; Arbetslöshet; Depression; Durkheim; Självmord;

  Sammanfattning : The authors of this study is Matilda Svensson and Jonna Svensson, currently studying at Linnaeus University in Växjö. The name of the study is “When unemployment kills”. The aim of this study is to analyze Swedish counties and their suicide rates in relation to unemployment rates, depression and  usage of antidepressant medication. LÄS MER

 3. 3. Det lokala bankkontoret i digitaliseringens fotspår : En kvalitativ undersökning av de lokala bankchefernas kundrelationsskapande under den digitala transformationen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Matilda Syrén; Max Svensson; Johanna Andersson; [2021]
  Nyckelord :Digital Transformation; Lokal Bank; Kundrelation; Relationsmarknadsföring; Informell Styrning; Formell Styrning;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Den digitala transformationen har drastiskt påverkat hur bankernaskunder genomför sina bankärenden och de spenderar mindre tid på bankkontoret än tidigare.Samtidigt som bankerna vill att kunden ska bli mer självständig med sina bankärenden i ettlönsamhetssyfte vill de fortfarande ha en stark relation med kunden. LÄS MER

 4. 4. Exploring the Possibilities of Replacing Mechanics with Magnets

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Maja Svensson; Matilda Rosén; [2020]
  Nyckelord :magnet; sensor; product development; 3D-printing; Sigma Connectivity; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This master thesis investigates the possibilities of implementing magnets for several functions in a knob. The project was carried out in collaboration with Sigma Connectivity. During a previous project at Sigma Connectivity, there occurred an interest in using mag-nets in a product called ”the knob”. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelse av diagnostikprocessen vid endometrios

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Matilda Svensson; Rebecka Sona; [2020]
  Nyckelord :Endometrios; kvinnors upplevelser; diagnostikprocess; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios är en sjukdom som en av tio kvinnor lider av. Tidigare forskning visar att det finns en kunskapsbrist kring sjukdomen hos sjukvårdspersonal. Bilddiagnostiska metoder som MR används i allt högre omfattning för att diagnostisera endometrios. LÄS MER