Sökning: "Matilda Thomasson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Matilda Thomasson.

  1. 1. "En större uppgift" - En kritisk retorikanalys av den svenska Polisens rekryteringskampanj ”Det finns en större uppgift”

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

    Författare :Ellen Gribing; Caroline Stenström Toll; Matilda Thomasson; [2019-07-01]
    Nyckelord :Employer branding; identitet; myndigheter; Polisen; profil; rekryteringskommunikation; varumärke;

    Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka Polisens rekryteringskommunikation för att utläsa om organisationens rekryteringsproblematik kan ligga i att de värden Polisen förmedlar om sig själva inte går i linje med sin värdegrund.Teori: Identitet, Employer branding, profil och retorik. Metod: Kritisk retorikanalys. LÄS MER