Sökning: "Matilda Ward"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Matilda Ward.

 1. 1. Anestesisjuksköterskans åtgärder inför den postoperativa vården : En journalgranskningsstudie med fokus på smärta, illamående och vårdtid hos patienter som genomgått Gastric Bypass-operationer

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Nils Pettersson; Matilda Häggström; [2017]
  Nyckelord :Gastric Bypass; Pain Management; Postoperative Suffering; Obesity; Gastrisk Bypass; Smärtlindring; Postoperativt Lidande; Fetma;

  Sammanfattning : Bakgrund: Nästan hälften av alla vuxna svenskar är överviktiga eller lider av fetma vilket tillsammans med dess följdsjukdomar kostar samhället flera miljarder kronor per år. Trots att behandlande överviktsoperationer (främst gastric bypass [GBP]) blir allt vanligare i Sverige, är patientens hälsotillstånd intra-, och postoperativt relativt outforskat vad gäller smärta, postoperativt illamående och kräkning [PONV], vårdtid samt det ökande lidandet detta medför. LÄS MER

 2. 2. International sports events in a local political context - A study on local political decision-making regarding arrangements of international sports events in Sweden

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Carl Lundborg; Matilda Ward; [2017]
  Nyckelord :Political decision-making; International sports events; Place-marketing; Stakeholders; Municipal image;

  Sammanfattning : The Swedish government wants to arrange more international sports events to strengthen Sweden's position as an attractive destination among the global audience. To arrange such an event in a Swedish municipality, in most cases the local politicians need to accept the arrangement in the municipal council. LÄS MER

 3. 3. Ett pulshöjande reklammedium -Är det effektivt att exponera konsumenter för reklam i en gruppträningssal relativt i ett traditionellt reklammedium?

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Anna Rosenkvist; Matilda Ward; [2015]
  Nyckelord :advertising; advertising avoidance; advertising schema; arousal; schema-incongruent advertising;

  Sammanfattning : It appears that it has never been easier for the marketer to create and distribute advertising messages. The technical development has created new possible channels, which in addition to the traditional advertising media has resulted in consumers encountering loads of commercial messages every day. LÄS MER