Sökning: "Matilda Wester"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Matilda Wester.

 1. 1. Utmaningar i mötet med personer med psykossjukdom

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Matilda Wester; Susanne Hellman Isberg; [2021]
  Nyckelord :erfarenheter; psykossjukdom; sjuksköterska; utmaningar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykossjukdom är en svår sjukdom som kräver en komplex omvårdnad och skapar många olika utmaningar som vanföreställningar, hallucinationer och osammanhängande tal där tillståndet förekommer i episoder. För att personer med psykossjukdom ska kunna uppnå en personcentrerad vård krävs det att sjuksköterskan har en god självkännedom, kunskap om olika symtom och ett gott bemötande. LÄS MER

 2. 2. Kan inte jag bara få lov att vara polis? En kvalitativ intervjustudie med sex kvinnliga poliser och deras erfarenheter av allmänhetens bemötande

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Matilda Wester; Lisa Persson; [2019]
  Nyckelord :Diskriminering; Uppfattningar; Kvinnliga poliser; Jämställdhet; Allmänheten;

  Sammanfattning : Mycket av den tidigare forskning som finns innefattar manliga poliser och deras åsikter ochuppfattning om att kvinnor arbetar inom polisen. Kvinnor fick börja arbeta som patrullerande poliser i Sverige på 1950-talet och även idag är kvinnor underrepresenterade bland polisen. LÄS MER

 3. 3. Digital teknik för kommunikation mellan vårdnadshavare och barnsjukvård : En intervjustudie om hur vårdnadshavare till barn som har anorektal missbildning och/eller Hirschsprungs sjukdom upplever kommunikation via en applikation

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Matilda Wester Fleur; Emma Lilja; [2018]
  Nyckelord :Applikation; Hirschsprungs sjukdom; Intervju; Kommunikation; Anorektal missbildning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdnadshavare till barn som har anorektal missbildning (ARM) och Hirschsprungs sjukdom (HD) uttrycker ett behov av stöd från barnsjukvården. Studier visar att kommunikation mellan hemmet och barnsjukvården via digital teknik ökar vårdnadshavares trygghet. LÄS MER

 4. 4. Interaction with long-term mentally ill seen from the caregivers point of view

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan Kristianstad/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Anette Hutor; Matilda Wester; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background. With the mental health care reform 1995, the long-term mentally ill patients were meant to be integrated in the society. Instead, they became “deported” to mental health care. Aim. LÄS MER