Sökning: "Matilda Westerdahl"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Matilda Westerdahl.

 1. 1. Vårda mig och mitt hjärta : En kvalitativ innehållsanalys utifrån patientperspektivet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Malin Häggqvist; Matilda Bondkall Westerdahl; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Patients with heart failure need good nursing care and the condition can affect their entire life. As nurses meet these patients in different contexts within healthcare, there is also a need to understand what they experience is good care. LÄS MER

 2. 2. Människorna bakom siffrorna : en undersökning om svenska tidningars skildringar av flyktingar

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Matilda Westerdahl; Gabriella Jakobsen; [2015]
  Nyckelord :flyktingar; flyktingkrisen; representation; avhumanisering; tidningar; nyhetsmedier; Social Sciences;

  Sammanfattning : Vår uppsats handlar om hur människor på flykt framställs i svenska medier under flyktingkrisen 2015. Tre tidningar (Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Sydsvenskan) undersöks under en period på sju veckor mellan 21 september till 8 november. LÄS MER

 3. 3. Rätten att tala : En studie ur ett föräldraperspektiv om användningen av Karlstadmodellen för barn med Downs Syndrom

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Matilda Westerdahl; Sara Dahlin; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER