Sökning: "Matintroduktion"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Matintroduktion.

 1. 1. Mat till första barnet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Agnes Sjöberg; Elina Hagström; [2020-08-05]
  Nyckelord :Matintroduktion; Förstagångsföräldrar; BVC; Self-efficacy Theory; Hälsofrämjande; Kostvetenskap;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats 15 hpProgram: Hälsopromotion inriktning kostvetenskapNivå: GrundnivåHandledare: Lena GripetegExaminator: Hillevi PrellAntal sidor: 30 (inklusive bilagor)Termin/år: VT 2020.... LÄS MER

 2. 2. Övervikt och fetma i barndomen : En översyn över riskfaktorer relaterat till barnhälsovårdens insatser

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Camilla Dalevall; Malin Efraimsson; [2008]
  Nyckelord :riskfaktorer; övervikt; fetma; barn; barnhälsovård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bland barn har övervikten fördubblats från år 1982 till år 2002. Personal inom mödra- och barnavårdscentralen har en betydelsefull roll i preventionsarbetet genom att tidigt i livet fånga upp de barn som ligger i riskzonen för att senare i livet utveckla övervikt och fetma. LÄS MER